Архива саопштења

24.12.2015. · Потпуна отвореност Конкурса за уступање на коришћење рибарских подручја

24.12.2015. · Отворен нови погон за рециклажу

21.12.2015. · Прeдстaвљени рeзултaти кoнфeрeнциje o клими COP 21

21.12.2015. · Подршка међународних институција процесу приближавања Србије ЕУ за област заштите животне средине

18.12.2015. · Три јединке вука успешно збринуте у прихватилишту у Грчкоj

17.12.2015. · Oдржана радионица за новинаре „Безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“

16.12.2015. · Унапређење капацитета региона Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу

15.12.2015. · Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима у Републици Србији

15.12.2015. · Конкурс за ангажовање експерата за потребе пројекта „Правилно управљање и финално одлагање PCB-а”

14.12.2015. · Контролне листе Сектора инспекције за заштиту животне средине