Остало

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2023.

30.05.2023.

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2023.

05.04.2023.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

У складу са чланом 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

31.01.2023.

Јавна набавка за услуге Надзора над радовима на изградњи нове санитарне депоније и одговарајуће инфраструктуре регионални центар Каленић

У оквиру Програма за чврсти отпад  у Србији, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и Уговора о кредитном аранжм

25.01.2023.

Јавна набавка за изградњу нове санитарне депоније и одговарајуће инфраструктуре - регионални центар Каленић

У оквиру Програма за чврсти отпад у Србији, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и Уговора о кредитном аранжма

13.01.2023.

Јавна набавка за избор консултанта за израду студија и припрему тендерских докумената (роба и радови) финансираних у оквиру Пројекта

У оквиру Програма за чврсти отпад у Србији, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и

11.10.2022.

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2022.

14.09.2022.

Уговор за радове за изградњу приступног пута, снебдевање водом и дистрибутивну мрежу – Нова Варош ( Works Contract For The Construction Of Access Road, Water Supply And Electric Power Supply Line - Nova Varos)

У оквиру Програма за чврсти отпад  у Србији, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и  Европске банке за обнову и развој и  Уговора о кредитном аранжману између Републике Срби

02.09.2022.

Обавештење о урађеним документима у оквиру фазе 2 Пројекта - Програм за чврст отпад

У оквиру Програма за чврсти отпад  у Србији- Фаза 2, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и  Европске банке за обнову и

03.08.2022.

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2022.

18.03.2022.