Остало

Јавна набавка за пружање техничке помоћи за операционализацију  Регионалним центрима који обухватаја Пројекат „Програм  чврстог отпада  у Србијиˮ

У оквиру реализације пројекта „Програм  чврстог отпада  у Србијиˮ, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и  Европске банке за обнову и развој и  Уг

27.05.2024.

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

20.05.2024.

Јавна набавка: Пројектовање и доградња са пратећом инфраструктуром постојеће санитарне депоније Регионалног центра Дубоко у Ужицу

У оквиру реализације пројекта „Програм  чврстог отпада  у Србијиˮ, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и  Европске банке за обнову и развој и  Уг

10.05.2024.

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2024.

04.04.2024.

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2024.

04.04.2024.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2024. ГОДИНИ

У складу са чланом 4.

31.01.2024.

Програм  чврстог отпада  у Србији

У оквиру реализације пројекта „Програм  чврстог отпада  у Србијиˮ, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и  Европске банке за обнову и развој и  Уг

29.12.2023.

Пројекта „Програм чврстог отпада у Србијиˮ

У оквиру реализације пројекта „Програм  чврстог отпада  у Србијиˮ, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и  Европске банке за обнову и развој и  Уг

08.12.2023.

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2023.

30.05.2023.

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2023.

05.04.2023.