Издате дозволе

Решење о ревизији интегрисане дозволе оператеру „МORAVACEM“ d.о.о. Поповац

На основу члана 18., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

21.03.2022.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење ИГМ ,,МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

16.12.2021.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера APATINSKA PIVARA DOO APATIN

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: 

30.08.2021.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „CARLSBERG SRBIJA” д.о.о. Челарево

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.

30.08.2021.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење MORAVACEM d.о.о. Поповац

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:  

26.10.2020.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.
02.06.2020.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
28.11.2019.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење „МESSER TEHNOGAS“ А.D. Београд, „Фабрикa Краљево“ у Краљеву

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
24.04.2019.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење ИГМ „ОПЕКА“ д.о.о. Смедеревска Паланка

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
10.01.2019.

Решење о ревизији интегрисане дозволе за оператера ''Мессер Техногас'' AД

На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.
16.11.2018.