Управљање отпадом

Прекогранично кретање отпада


Дозволе за управљање отпадом


ДОКУМЕНТА:

 

Административне таксе за издавање дозвола и потврда за прекогранично кретање отпада

Републичка административна такса за издавање Дозволa / Потврдa za прекогранично кретањe отпада *
 

10.05.2021.

Приручник за транспорт опасног отпада као опасне робе који је рађен у оквиру PLACIII пројекта са министарством саобраћаја

01.02.2021.

Инструкција за издавање дозвола за транспорт отпада

Надлежност: Министарство надлежно за послове заштите животне средине и Министарство надлежно за послове саобраћаја

20.01.2018.

Документација која се подноси уз захтев за прекогранично кретање отпада

Уз захтев за добијање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада подноси се документација у складу са Правилником о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз

20.01.2018.