Управљање отпадом

Прекогранично кретање отпада


Дозволе за управљање отпадом


ДОКУМЕНТА:

 

Административне таксе за издавање дозвола и потврда за прекогранично кретање отпада

Републичка административна такса за издавање Дозволa / Потврдa za прекогранично кретањe отпада *
 

10.05.2021.

Приручник за транспорт опасног отпада као опасне робе који је рађен у оквиру PLACIII пројекта са министарством саобраћаја

01.02.2021.

Инструкција за издавање дозвола за транспорт отпада

Надлежност: Министарство надлежно за послове заштите животне средине и Министарство надлежно за послове саобраћаја

20.01.2018.

Документација која се подноси уз захтев за прекогранично кретање отпада

Захтев у оквиру овог администартивног поступка се подноси писано на прописаном Обрасцу са пратећом документацијом. 

20.01.2018.