Решења о потреби израде процене утицаја

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат фазне изградње пута Нови Београд-Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд-Пожега и реконструкције кружног тока (Виноградска улица)

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

12.05.2023.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње петље Врањска бања на аутопуту А1 (Е-75) Београд - Ниш – граница са Северном Македонијом, деоница Владичин Хан - Доњи Нерадовац, град Врање

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

12.05.2023.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат: Мобилно постројење, који чине Kleeman Mobirex MR 110 R EVO и Kleeman Mobicat MC 110 Z за третман неопасног отпада на територији Републике Србије

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

10.05.2023.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат екслоатације речног наноса са водног земљишта реке Колубаре, општина Обреновац

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

04.05.2023.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за реконструкцију и доградњу постојећег објекта САНУ, на територији општине Стари град

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

04.05.2023.

Belgrade airport“ d.o.o. Сурчин - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње периметарског пута – помоћног објекта за приступ периметарској огради за потребе одржавања, на аеродрому „Никола Тесла“

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

18.04.2023.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат изградња викенд објекта на к.п. бр. 941/12 КО Коњска река укупне површине 549,00 м², на територији општине Бајина Башта, на подручју НП Тара

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

18.04.2023.

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградње аутопута на стубовима на целој дужини од краја наплатног платоа до почетка моста на Сави, на територији општине Рума

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

07.04.2023.

„ЕКО ГРОЦКА“ D.O.O., Гроцка - Решење којим се одлучује да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Мобилно постројење за третман неопасног отпада на територији Републике Србије

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

06.04.2023.

Решење носиоцу пројекта „Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор, ул. Ђорђа Вајферта 29, о потреби  израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат отварања лежишта Борска река до коте К-455

На основу чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

29.03.2023.