Најаве

Министарство позива оператере постројења на обуку за коришћење е-ГХГ платформе – информационог система за ЕТС постројења

Министарство заштите животне средине, уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП)  и у сарадњи са Привредном комором Србије, организује обуку за коришћење еGHG платформе – информационог система за издавање дозвола за емисије гасова са ефектом стаклене баште, у два термина: 3. и 6. новембра 2023, с почетком у 10 часова, у просторијама Привредне коморе Србије (Ресавска 15).

31.10.2023.

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са израдом Стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима жив. средине (Архуска конвенција) и Акционог плана

На основу члана 34. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, брoj 30/18) и члана 40. Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19) Министарство заштите животне средине позива представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте да се укључе у поступак консултација о Радној верзији Стратегије за примену Архуске конвенције и Акционог плана.

14.10.2022.

Обавештење о почетку израде Стратегије за заштиту животне средине са Акционим планом

Министарство заштите животне средине, у складу Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС'', број 30/18), обавештава заинтересовану јавност о почетку израде Стратегије за заштиту животне средине са Акционим планом (у даљем тексту: Стратегија).

13.09.2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

24.12.2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

24.12.2021.

Позив за учешће на видео конференцији у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине

Министарство заштите животне средине позива представнике државних органа и организација, привредне субјекте, пословна удружења, стручну јавност, међународне организације, организацијe цивилног друштва и друга заинтересована лица, да учествују на видео конференцији која се спроводи у оквиру Јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине.

 

08.12.2021.

Трећа конференција - Јавне консултације у поступку представљања Нацрта програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом

Трећа Конференција - Јавне консултације у поступку представљања Нацрта Програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом, одржаће се у петак, 29. октобра 2021. године, са  почетком  у  10  часова.  Зинтересованим  странама  ће  бити омогућено учешће путем Зоом платформе.

 

 

28.10.2021.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈИ У ОКВИРУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2024. ГОДИНЕ

Министарство заштитe животне средине позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да учествују на видео конференцији која се спроводи у оквиру Јавне расправе о Предлогу програма управљања отпадом у Републици Србији за период од 2021. до 2024. године.

29.09.2021.

У петак друга конференција за израду Нацрта програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом

Друга конференција поводом припреме Нацрта Програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом, биће одржана у петак, 10. септембра 2021. године, са почетком у 10 часова, у сали хотела „Фалкенстеинер“ у Београду. Заинтересованим странама ће бити омогућено учешће путем Зоом платформе.

07.09.2021.

НАЈАВА

Министарство заштите животне средине заједно са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарством унутрашњих послова, Програмом Уједињених нација за развој (УНДП) и Глобалним фондом за животну средину – ГЕФ организује кампању „Не пали стрњику!“ у циљу подизања свести грађана о негативним последицама које изазива паљење стрњике на отвореном.
 

24.08.2021.