Заштита од великог хемијског удеса

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс у Елемиру, оператера „НИС“ а.д. Нови Сад

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-

08.08.2022.

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Складиште ТНГ, оператера „С.А.Б. траде“ д.о.о. Ниш.

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-

18.07.2022.

„HBIS Group Serbia Iron & Steel“ - Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Огранак Смедерево (железара) у Смедереву

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-

21.03.2022.

Извештај о безбедности за „Дистрибутивни центар ТНГ“, на кп. бр. 4421/2 ко Баљевац, оператера „Рас Гас“ д.о.о. Крагујевац

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018

22.12.2021.

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Фабрика Смедерево, оператера „Мессер Техногас“ а.д. Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др.

15.12.2021.

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Рафинерија нафте Београд, оператера Рафинерија нафте а.д. Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др

24.11.2021.

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс у Новом Саду, оператера НИС а.д. Нови Сад

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др.

08.11.2021.

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Терминал Нови Сад, у Новом Саду, оператера Транснафта а.д. Панчево

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018

01.10.2021.

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс складиште нафтних деривата, у Јакову, Београд (Сурчин), оператера ВМЛ д.о.о. Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018

03.06.2021.

Обавештење о јавном увиду у документ Извештај о безбедности за комплекс МСК а.д. Кикинда

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др.

15.01.2021.