Конкурси

29.06. 2022.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за други квартал 2022. године

Министарство заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту жи

Конкурси
/ 29.06.2022.
21.06. 2022.

Одлука о додели подстицајних средстава за први квартал 2022. године

Министарство заштите животне средине објавило је, дана 24. маја 2022. године, Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за први квартал 2022.

Конкурси
/ 21.06.2022.
14.06. 2022.

ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2021. ГОДИНЕ

У складу са тач. 2. и 3. Решења о образовању Комисије за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за први квартал 2022.

Конкурси
/ 14.06.2022.
24.05. 2022.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за први квартал 2022. године

Министарство заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”,

Конкурси
/ 24.05.2022.
10.05. 2022.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИН. ИЗ СРЕДСТАВА МИН. ЗАШ. ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА И УКЛАЊАЊЕ У 2022. ГОД.

На основу члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др.

Конкурси
/ 10.05.2022.
10.05. 2022.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИН. ИЗ СРЕДСТАВА МИН. ЗАШ. ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОД.

На основу члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др.

Конкурси
/ 10.05.2022.
21.04. 2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ

Дана 06. априла 2022.

Конкурси
/ 21.04.2022.
21.04. 2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА И УКЛАЊАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

Дана 06. априла 2022.

Конкурси
/ 21.04.2022.
06.04. 2022.

ПРЕЛИМИНАРНA РАНГ ЛИСТA ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОД.

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као прир

Конкурси
/ 06.04.2022.
06.04. 2022.

ПРЕЛИМИНАРНA РАНГ ЛИСТA ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА И УКЛАЊАЊЕ У 2022. ГОД.

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката преве

Конкурси
/ 06.04.2022.