Конкурси

11.01. 2022.

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАД. МЕСТА У МИН. ЗАШТИТЕ ЖИВ. СРЕДИНЕ (КОНКУРС ОГЛАШЕН 22.12.21. Г, РОК ЗА ПОДН. ПРИЈАВА ЈЕ ИСТЕКАО 30.12.21 Г.)

1.

Конкурси
/ 11.01.2022.
23.12. 2021.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за четврти квартал 2021. године

Министарство заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4.

Конкурси
/ 23.12.2021.
22.12. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 79/2005, 81/2005 - испр, 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019 и 67/21), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-10928/2021 од 30. новембра 2021. године, Министарство заштите животне средине оглашава
Конкурси
/ 22.12.2021.
15.12. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

На основу члана 68. став 1., а у вези са чл. 54. став 1. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 2., а у вези са чланом 11. став 2. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање кадровима оглашава
Конкурси
/ 15.12.2021.
10.12. 2021.

Одлука о додели подстицајних средстава за први, други и трећи квартал 2021. године

Министарство заштите животне средине објавило је, дана 25. августа 2021. године, Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за први, други и трећи квартал 2021.

Конкурси
/ 10.12.2021.
09.12. 2021.

ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТA О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПРВИ, ДРУГИ И ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2021. ГОДИНЕ

У складу са тач. 2. и 3.

Конкурси
/ 09.12.2021.
01.12. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

На основу члана 68. став 1., а у вези са чл. 54. став 1. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр.

Конкурси
/ 01.12.2021.
26.11. 2021.

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА С

Конкурси
/ 26.11.2021.
17.11. 2021.

Одлука о исплати подстицајних средстава

Министарство заштите животне средине донело је одлуку о исплати  подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћење отпада као секундарне сировине или за добијање е

Конкурси
/ 17.11.2021.
03.11. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство заштите животне средине, Београд, Немањина бр. 22-26.
Конкурси
/ 03.11.2021.