Конкурси

12.06. 2024.

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

Сагласно члану 57. став 8. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС“, бр.

Конкурси
/ 12.06.2024.
10.06. 2024.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МЗЖС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА И УКЛАЊАЊЕ У 2024. ГОДИНИ

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегал

Конкурси
/ 10.06.2024.
22.05. 2024.

Одлука по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2024. години

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈ

Конкурси
/ 22.05.2024.
21.05. 2024.

Одлука о додели средстава субвенција за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса у 2024. години

На основу чл. 3-6. Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2024.

Конкурси
/ 21.05.2024.
13.05. 2024.

Прелиминарна ранг листа пројеката за суфинансирање по Јавном конкурсу за заштиту земљишта као природног ресурса у 2024. години

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите

Конкурси
/ 13.05.2024.
23.04. 2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ БИОЛОШКЕ, ПРЕДЕОНЕ И ГЕОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

1.

Конкурси
/ 23.04.2024.
22.04. 2024.

Одлука о утврђивању коначне ранг листе пројеката за финансирање из средстава МЗЖС по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години

На основу члана 906 Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др.

Конкурси
/ 22.04.2024.
17.04. 2024.

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024. години

На основу члана 4.

Конкурси
/ 17.04.2024.
17.04. 2024.

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНE

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РА

Конкурси
/ 17.04.2024.
09.04. 2024.

Прелиминарна ранг листа пројеката за суфинансирање из средстава МЗЖС Републике Србије по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоно

Конкурси
/ 09.04.2024.