Конкурси

02.03. 2021.

Прелиминарнa ранг листa за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувањ

Конкурси
/ 02.03.2021.
25.02. 2021.

Прелиминарна ранг листа суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха

Министарство заштите средине објављује Прелиминарну ранг листу пројеката за финансирање из средстава министарства по јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање

Конкурси
/ 25.02.2021.
01.02. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 4.

Конкурси
/ 01.02.2021.
01.02. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСКТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 4.

Конкурси
/ 01.02.2021.
01.02. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У СРБИЈИ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 4.

Конкурси
/ 01.02.2021.
27.01. 2021.

Одлука о поништавању дела Конкурса за уступање рибарског подручја „Расина” и дела рибарског подручја „Ибар” на коришћење

Министарство заштите животне средине на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 47/18 и 30/18 – др.

Конкурси
/ 27.01.2021.
02.12. 2020.

КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА „РАСИНА” И ДЕЛА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА „ИБАР” НА КОРИШЋЕЊЕ

На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 128/14 и 95/18 – др.

Конкурси
/ 02.12.2020.
29.05. 2020.

Донета Одлука о додели подстицајних средстава по Јавном конкурсу за 2019. годину

Министарство заштите животне средине објавило је 1. априла 2019. године Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2019. годину.

Конкурси
/ 29.05.2020.