Конкурси

13.10. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj:

Mинистарство заштите животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Београд

Конкурси
/ 13.10.2021.
13.10. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

На основу члана 68. став 1., а у вези са чл. 54. став 1. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр.

Конкурси
/ 13.10.2021.
05.10. 2021.

Позив за куповину заштићених врста и стечених противзаконитом радњом и заплењених у поступку инспекцијског надзора

На основу члана 123. став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр., 14/16, 95/18 – др.

Конкурси
/ 05.10.2021.
08.09. 2021.

Одлукa о избору пројеката за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години

На основу члана 26. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, брoj 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон), члана 9. став 6.

Конкурси
/ 08.09.2021.
25.08. 2021.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за први, други и трећи квартал 2021. године

Министарство заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4.

Конкурси
/ 25.08.2021.
19.08. 2021.

Одлука о утврђивању коначне ранг листе пројеката по Јавном конкурсу за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2021. години

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпа

Конкурси
/ 19.08.2021.
30.07. 2021.

Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години

По Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години (у даљем тексту: „Јавни конкурс“), који је Министарство заштите животне средине објавило 17. маја 2021. године пристигло је 192 пријаве.
Конкурси
/ 30.07.2021.
27.07. 2021.

Прелиминарна ранг листа пројеката за финансирање из средстава Министарства заштите животне средине Републике Србије по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2021. годи

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпа

Конкурси
/ 27.07.2021.
02.07. 2021.

Одлука о утврђивању коначне ранг листе пројеката за финансирање из средстава Министарства заштите животне средине републике србије по јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресур

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите

Конкурси
/ 02.07.2021.
24.06. 2021.

Донета Одлука о додели подстицајних средстава по Јавном конкурсу за 2020. годину

Министарство заштите животне средине објавило је дана 10. јуна 2020. године Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2020. годину.

Конкурси
/ 24.06.2021.