Конкурси

22.03. 2023.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МЗЖС РС ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др.

Конкурси
/ 22.03.2023.
22.03. 2023.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МЗЖС РС ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У 2023. ГОДИНИ  

На основу члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др.

Конкурси
/ 22.03.2023.
21.03. 2023.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У 2023. ГОДИНИ

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације

Конкурси
/ 21.03.2023.
20.03. 2023.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИН. ИЗ СРЕДСТАВА МИН. ЗАШ. ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА САНАЦИЈЕ И ЗАТВАРАЊА НЕСАНИТАРНИХ ДЕПОНИЈА У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др.

Конкурси
/ 20.03.2023.
14.03. 2023.

Прелиминарна ранг листа за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу

Конкурси
/ 14.03.2023.
10.03. 2023.

Одлука о измени одлуке о додели подстицајних средстава по Јавном конкурсу за четврти квартал 2022. године

ОДЛУКА

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

Конкурси
/ 10.03.2023.
08.03. 2023.

Коначна одлука о додели подстицајних средстава за четврти квартал 2022. године

Министарство заштите животне средине објавило је, дана 24. јануара 2023.

Конкурси
/ 08.03.2023.
07.03. 2023.

Прелиминарна ранг листа МЗЖС по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинснсирање реализације пројеката санације и затварања несанитарних депонија у 2023. години

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката санације и затвара

Конкурси
/ 07.03.2023.
03.03. 2023.

Прелиминарна листа о додели подстицајних средстава по јавном конкурсу за четврти квартал 2022. године

У складу са тачком 2. Решења о образовању Комисије за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за четврти квартал 2022.

Конкурси
/ 03.03.2023.
01.03. 2023.

Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом у 2023. години

На основу члана 4.

Конкурси
/ 01.03.2023.