18.08. 2022.

Неистина да је Министарство издало дозволу за изградњу фабрике за прераду опасног отпада у Лесковцу

/ 18.08.2022.
12.08. 2022.

Пријава за привредни преступ због угинућа рибе у општини Ариље

/ 12.08.2022.
02.08. 2022.

Вујовић у Петровцу на Млави: Изградњом трансфер станице унапређујемо управљање отпадом

/ 02.08.2022.
29.07. 2022.

Обавештење о почетку израде Стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћa јавности у доношењу одлука и правa на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција)

/ 29.07.2022.
28.07. 2022.

Србија добила два нова заштићена подручја: Проглашена заштита ПИО „Столови“ и ПИО „Жељин“

/ 28.07.2022.
20.07. 2022.

Вујовић и Шукри потписали Меморандум о разумевању и сарадњи у области заштите животне средине

/ 20.07.2022.