Oдржана радионица за новинаре „Безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“

Oдржана радионица за новинаре „Безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“

151215 UNDP BAH 37У оквиру пројекта „Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“ који Министарство пољопривреде и заштите животне средине реализује у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP), невладином организацијом Алтернатива за безбедније хемикалије - ALHem и међународном организацијом цивилног друштва „Women in Europe for a Common Future“ (WECF), 15. децембра 2015. године одржана је радионица на тему „Безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“.

Радионица је пре свега била намењена представницима медија који имају кључну улогу у информисању заинтересованих страна и опште јавности.

Хемикалије нису тема у фокусу, нити тема о којој се довољно зна, како би се ризиком управљало на прави начин. Заинтересованост за хемикалије често се постиже само када се о њима извештава на сензационалистички начин, што није права порука која треба да се пошаље јавности.

151215 UNDP BAH 10Представници медија су током радионице имали прилике да се ближе упознају са циљевима пројекта, информишу о безбедном управљању хемикалијама у Републици Србији, али и да подигну свест о супстанцама које изазивају забринутост (Substance of Very High Concern (SVHC)) и да препознају своју улогу, с обзиром да представљају важног партнера на пројекту и једног од главних актера у подизању свести јавности. Током радионице изложени су и резултати анкете о перцепцији грађана Србије о безбедности од хемикалија коју је спровео ALHem. Новинари су такође имали прилику да провере своје знање у области обележавања опасних хемикалија, тако што су решавали квиз са питањима о пиктограмима који се налазе на етикетама хемикалија са којима се потрошачи свакодневно сусрећу. Учесници радионице су се упознали и са сличним проблемима који се јављају и у Европској унији, активностима и начинима на које је невладина организација WECF подизала свест јавности и борила се са недовољним знањем индустрије у овој области.

Медији имају кључну улогу у информисању јавности о обавезама индустрије и правима потрошача у области управљања хемикалијама. Тиме позитивно утичу на подизање свести свих заинтересованих страна о најопаснијим хемикалијама и на могућност избора безбеднијих алтернатива, што је покретачка сила ка достизању здравије средине у којој живимо и наш заједнички циљ. Радионици су присуствовали представници јавних медијских установа, амбасаде Краљевине Норвешке, невладиних организација, удружења потрошача, представници министарства трговине и други.

Како би се новинарима пружила помоћ у извештавању јер се свакодневно сусрећу са многобројним препрекама (недостатак времена за проверу информација, стручне помоћи и знања, како наћи правог саговорника, коме веровати и слично) у оквиру пројекта израђене су брошуре намењене потрошачима.

151215 UNDP BAH 31Представници министарства надлежног за заштиту животне средине, UNDP, невладине организације ALHem, међународне организације цивилног друштва WECF, новинара и Клиничког центра Србије говорили су о следећим темама: Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији; Анализа перцепције грађана Србије о безбедности од хемикалија; Квиз „Да ли читате етикете хемијских производа“; Ефекти хемикалија на здравље људи и животну средину; Управљање ризиком од хемикалија; Међународна искуства у управљању хемикалијама; „Зашто је тема хемикалија значајна; Проблеми новинара у праћењу ове теме; Најава сателитског симпозијума о ендокриним дисрупторима.

Заинтересованост медија указује да је тема радионице која се односила на безбедно управљање хемикалијама од изузетног значаја у Републици Србији.

Право потрошача је да пита и добије одговор, јер тиме ПОСТАЈЕ ИНФОРМИСАН И АКТИВАН ПОТРОШАЧ!