Решење о сагласности на студије о процени утицаја

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода ''Прелићи'', са реконструкцијом црпних станица ''Бељина'',  ''Кошутњак'' и ''Љубић поље'', на територији града Чачка

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

07.10.2021.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Рума – Шабац

На основу чл. 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

20.09.2021.

Град Чачак - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода ''Прелићи''

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

07.09.2021.

''СЗР И АУТОПРЕВОЗНИК ЖЕЉКО ЂУРИЋ'', Ужице - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК камена из лежишта ''Бранешци'', на к.п.бр. 697/1, КО Бранешци, на територији СО Чајетина

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

23.07.2021.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње рециклажног комплекса за складиштење и третман опасног отпада, све на на к.п. 1562/2, КО Крагујевац 1, Град Крагујевац

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

10.06.2021.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње уметнуте полетно-слетне стазе (12R-30L) са системом рулних стаза на Аеродрому „Никола Тесла“

На основу члана 25. и 29. став 2. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09)  даје следеће

02.06.2021.

ИГМ ''МЛАДОСТ'' д.о.о, Лесковац - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине на површинском копу ''Лучина''

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

11.05.2021.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција погона за брушење и тврдо хромирање ваљака, на катастаркој парцели број 2571/15 КО Радинац, Град Смедерево

На основу члана 25. и члана 29.

12.04.2021.

"ЈП Електропривреда Србије" - Београд, Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Озакоњење објеката ТЕНТ, за блокове А1 и А2

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3.

16.03.2021.

"МИНЕРАЛ РС" д.o.o, Нови Београд - Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта "Сушица" и "Русавица"

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

11.03.2021.