Решење о сагласности на студије о процени утицаја

''Рудник'' д.o.o, из Горњег Милановца - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења јаловишта и бране број 9. Рудника и флотације ''Рудник'' д.о.о, територији КО Мајдан, на подручју СО Горњи Милановац

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

08.03.2023.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у комплексу Термоелектране "Никола Тесла Б", на катастарским парцелама КО Ушће

На основу члана 25. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

27.01.2023.

ГУ Града Београда - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Фазне изградње Регионалног водовода Макиш – Младеновац

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

25.01.2023.

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке

На основу чл. 25. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

23.01.2023.

''Дахоп Утва'' д.о.о. Алексинац - Решење о сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта погона/линије за топло цинковање челичних трака, на к.п. број 2788, КО Алексинац варош, СО Алексинац

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

16.01.2023.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња објеката у комплексу фабрике камене вуне "Knauf Insulation" у Сурдулици

На основу члана 25. и члана 29.

14.11.2022.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода на делу КП 5112/16 КО Палилула, чији је носилац пројекта „Smurfit Kappa“ d.o.o.

На основу члана 25. и члана 29.

28.10.2022.

''Balkania L.T.D.'' д.о.о., Коцељева - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећих објеката у оквиру производног дела комплекса фабрике за производњу пиротехничких средстава у Коцељеви

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

21.10.2022.

„SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор - Решење о давању сагласности студију о процени утицаја на животну средину  главног рударског пројекта постројења за третман отпадних рудничких вода

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

15.09.2022.

“ SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор - Решење о давању сагласности студију о процени утицаја на животну средину пројекта проширења одлагалишта раскривке „Сарака“

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

15.09.2022.