Нотификација за ESPOO конвенцију

Носилац пројекта „Elixir Craft“ д.о.о. Шабац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење отпада

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

15.03.2024.

Захтев за одобравање претходне процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације угља на површиснком копу „Гајићи – Угљевик исток 2“, општина Угљевик

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

08.03.2024.

ЕСПОО нотификација Бугарска

На основу члана 10. тачка 1.

30.01.2024.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње фарме за узгој свиња (1520 грла) и лагуне за стајњак у месту Јама Маре

На основу члана 3.  Конвенције о процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту – ЕСПОО Конвенција, Министарство животне средине, вода и шума Рум

15.12.2023.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта уклањања објеката на предложеној локацији за изградњу гасне електране Mass Mintia, општина Ветел, регион Хунедоара

На основу члана 3.  Конвенције о процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту – ЕСПОО Конвенција, Министарство животне средине, вода и шума Рум

15.12.2023.

Нотификација оглас Румунија аутопут Тем - Мор

На основу члана 3.  Конвенције о процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту – ЕСПОО Конвенција, Министарство животне средине, вода и шума Румуније је Министарст

02.08.2023.

Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње међународног гасовода Сотин – Бачко ново село DN 800/75 bar, у Вуковарско - сремској жупанији, подручје Града Вуковара

На основу обавеза преузетим на основу одредби ЕСПОО Конвенције - процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту, Министарство господарства и одрж

16.06.2023.

Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње аутопута Рача-Бијељина-Брчко, деоница Рача-Бијељина, на територији града Бијељине

На основу обавеза преузетих на основу одредби ЕСПОО Конвенције - процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту, Министарство за просторно уређењ

24.04.2023.

Нотификација Румуније за пројекат Черна вода

Министарство животне средине Румуније доставило је Министарству заштите животне средине Републике Србије Нотификацију/Обавештење о планираној

08.07.2022.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нових лучких капацитета Луке Богојево

 

21.12.2021.