Унапређење капацитета региона Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу

Унапређење капацитета региона Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу

„Србија се придружила групи од 38 земаља које су прихвалтиле Европску Конвенцију о пределима и тиме показала да за нашу државу  предео има важну улогу као јавни интерес у области кулуре, екологије и друштва и да представља ресурс који погодује привредним делатностима, и чијом се заштитом, планирањем и управљањем, доприноси добробити појединца и заједнице“, рекла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић на конференцију поводом завршетка пројекта: „Унапређење капацитета региона Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу“, који се реализује као пројекат Министарства пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља из Крагујевца –РЕДАСП и Министарством културе и информисања.

„Веома је важна како хоризонтална, тако и вертикална сарадња на свим нивоима, како на националном, регионалном и локалном нивоу, како би се пренела искуства и знања. Овај пројекат је пример добре праксе, који се може даље примењивати. Свака тероторија, односно предео је сам по себи својствен и мора да има сопствену стратегију, немогуће је пронаћи јединствено решење за све“, рекла је овом приликом Магелон Дежан-Пон - Извршни секретар Европске конвенције о пределу, Савета Европе и додала да је потребно укључити људе који ту живе, културно наслеђе јер је то оно што чини сваки предео посебним.

Пилот пројекат траје четири године и финансира га Министарство пољопривреде и заштите животне средине. Циљ овог пројекта био је идентификација и процена предела на територији Шумадије и Поморавља и стварање механизма за стратешко управљање и очување квалитета предела у складу са Европском Конвенцијом о пределу. У току пројекта на територији Шумадије и Поморавља постигнути су следећи резултати: дигитализација тематских мапа, идентификовање 183 јединице описа предела, образована је база података и дизајниран је интернет портал јединица описа предела који омогућава корисницима да истражују вести, слике и податке везане за имплементацију Европске конвенције о пределу у Шумадији и Поморављу.

На конференцији су се обратили Ненад Поповић, Директор  Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља, Aсја Драча Мунтен, Помоћник за међународну сарадњу, Министарство културе и информисања Републике Србије,     , Биљана Филиповић- Национални координатор Европске конвенције о пределу, Марија Трикић, Начелник одељења за природна добра, Завод за заштиту природе Србије.