Извештаји са јавних расправа

23.12. 2021.

Извештај са Јавне расправе о Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са Акционим планом

Јавна расправа о Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030.

Извештаји са јавних расправа
/ 23.12.2021.
14.12. 2021.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У поступку припреме Нацртa закона о процени утицаја на животну средину, Министарство заштите животне средине спровело је јавне консултације о Нацрту закона у периоду од 1

Извештаји са јавних расправа
/ 14.12.2021.
14.12. 2021.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА О НАЦРТУ ЗАКОНА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У поступку припреме Нацртa закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Министарство заштите животне средине спровело је јавне консултације о Нацрту закона у п

Извештаји са јавних расправа
/ 14.12.2021.
03.12. 2021.

Извештај о спроведеним јавним консултацијама о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце

У поступку припреме Нацртa закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце, Министарство заштите животне средине спровело је јавне консултациј

Извештаји са јавних расправа
/ 03.12.2021.
12.07. 2021.

Извештај о Јавној расправи о Нацрту закона о зашити од буке у животној средини

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити од буке у животној средини вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јав

Извештаји са јавних расправа
/ 12.07.2021.
26.05. 2021.

Извештај о Јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спро

Извештаји са јавних расправа
/ 26.05.2021.
14.01. 2021.

Јавни увид о Нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите Предела изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисураˮ

uredba

Извештаји са јавних расправа
/ 14.01.2021.
11.06. 2020.

Извештај о јавној расправи о Предлогу Стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом Републике Србије

Јавна расправа о Предлогу Стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом Републике Србије (у даљем тексту: Предлог стратегије) вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије

Извештаји са јавних расправа
/ 11.06.2020.
20.12. 2019.

Извештај са јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (у даљем тексту Нацрт закона) спроведена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Срби

Извештаји са јавних расправа
/ 20.12.2019.
25.11. 2019.

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ РАСПРАВИ И ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ НАЦРТА УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „КАЛЕМЕГДАНСКИ РТ”

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештаји са јавних расправа
/ 25.11.2019.