Секретар Министарства

Ивана Јокић

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2,
11070 Нови Београд
Тел. 011/3014-325
e-адреса: ivana.jokic@eko.gov.rs