Инспекција за заштиту животне средине

Списак важећих прописа из области заштите животне средине и Табела надлежности

Списак важећих прописа из области заштите животне средине намењен је, како инспекторима, тако и правним лицима, предузетницима и физичким лицима, да на једном месту и у сваком тренутку могу располагати информацијом о прописима који се примењују у овој области


Планoви инспекцијског надзора за 2024. годину

Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини, сагласно члану 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору, објављује планове инспекцијског надзора за 2024. годину за:


  Списак контролних листи у Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини

  У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Сектора.

  Инспекција за заштиту животне средине

  Инспекција за рибарство


  Листе контроле у области заштите животне средине за лица која остварују право на ИПАРД подстицаје


  Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

  Брошуру можете преузети овде.


  Образац представкe (пријаве) због угрожавања животне средине/рибљег фонда

  Образац пријаве можете преузети овде.


  Извештаји

  Извештаји Сектора за надзор и превентивно деловање у животнoj средини за 2023. годину:


  Перманентно образовање

   


  АРХИВА

  Планoви инспекцијског надзора за 2023. годину

  Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини, сагласно члану 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору, објављује планове инспекцијског надзора за 2023. годину за:

  Планoви инспекцијског надзора за 2022. годину

  Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини, сагласно члану 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору, објављује планове инспекцијског надзора за 2022. годину за:

  Планoви инспекцијског надзора за 2021. годину

  Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини, сагласно члану 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору, објављује планове инспекцијског надзора за 2021. годину за:

  Планoви инспекцијског надзора за 2020. годину

  Сектор за надзор и предострожност у животној средини, сагласно члану 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору, објављује планове инспекцијског надзора за 2020. годину за:

  Планови инспекцијског надзора за 2019. годину за: 

  1. Инспекцију за заштиту животне средине
  2. Инспекцију за рибарство
  3. Инспекцију за заштиту од јонизујућих зрачења *

   * ЗАКОН О РАДИЈАЦИОНОЈ И НУKЛЕАРНОЈ СИГУРНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ („Службени гласник Републике Србије“, бр. 95/18) од 08.12.2018. године, је ступио на  снагу наредног дана од дана његовог објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09 и 93/12). Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије која је основана Одлуком Владе наставља са радом као Директорат. Директорат преузима из Министарства заштите животне средине запослене који обављају послове инспекцијског надзора у области заштите од јонизујућег зрачења, као и предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење инспекцијских послова.

  Планови инспекцијског надзора за 2018. годину за:

  1. Инспекцију за заштиту животне средине
  2. Инспекцију за заштиту од јонизујућих зрачења
  3. Инспекцију за рибарство

  Планови инспекцијског надзора за 2017. годину за:

  1. Инспекцију за заштиту животне средине
  2. Инспекцију за заштиту од јонизујућих зрачења
  3. Инспекцију за рибарство

  Извештаји Сектора за надзор и превентивно деловање у животнoj средини за 2022. годину:

  Извештаји Сектора за надзор и превентивно деловање у животнoj средини за 2021. годину:

  Извештаји Сектора за надзор и превентивно деловање у животнoj средини за 2020. годину:

  Извештаји Сектора за надзор и превентивно деловање животнoj средини за 2019. годину:

  Извештаји Сектора за надзор и предострожност у животнoj средини за претходне године:

  Извештаји Сектора за надзор и предострожност у животнoj средини за 2018. годину:

  Извештаји Сектора за надзор и предострожност у животнoj средини за 2017. годину: