Подршка међународних институција процесу приближавања Србије ЕУ за област заштите животне средине

Подршка међународних институција процесу приближавања Србије ЕУ за област заштите животне средине

20151216_142526„Отварање првих преговарачких поглавља у процесу Европских интеграција је додатни снажан мотив за 22 институције и преко 250 домаћих и страних експерата који су укључени у рад преговарачке групе за поглавље 27 да наставе да марљиво и посвећено раде на преношењу и спровођењу правног оквира ЕУ за животну средину и климатске промене. Усвојени пост скрининг документ даје јасну визију, рокове и изворе финансирања за ову област у наредних 25 година. Обзиром да је амбиција преговарачке групе да у 2016. години отвори преговарачко поглавље 27, и то да отвори ово поглавље без мерила, у наредном периоду ће нам бити неопходна сва расположива помоћ и подршка како бисмо успешно пренели и спровели стандарде ЕУ“, рекла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић, на првом координаторском радном састанаку са представницима развојних агенција и међународних финансијских институција за заштиту животне средине.

На састанку је је представљено тренутно стање у свим секторима и будући изазови и потребе у наредном периоду.

Божовић је подсетила да  је сектор заштите животне средине преведен из ''црвеног'' у ''зелени'' сектор, као и да је решено 80% свих инфраструктурних проблематичних пројеката, да се спроводе пројекти из области управљања отпадом и отпадним водама вредни по неколико десетина милиона еура.

20151216_143202Састанку су присуствовали представници Краљевине Шведске, Савезне Републике Немачке, Републике Француске, Краљевине Норвешке, Краљевине Холандије, Краљевине Данске, Републике Финске, Републике Турске, Сједињених Америчких Држава, Републике Израел, затим представници ГИЗ, Немачке техничке развојне помоћи, Светске банке и Немачке развојне банке KfW, као и Програма развоја Уједињених Нација и имплементационе агенције за инфраструктурне пројекте IMG.

Представник Шведске развојне агенције је подсетио да са Министарством постоји дугогодишња успешна сарадња и да је животна средина приоритетна област билатералне сарадње две државе.

Представници Немачке амбасаде су истакли да у Србији привређује око 400 немачких компанија, а да је значајан број Немачких компанија заинтересован за инвестиције у животну средину. Директор Немачке развојне банке је истакао да је животна средина највећа компонента билатералног споразума Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке. Немачка развојна банка тренутно имплементира и планира око 250 000 000 еура средстава за финансирање животне средине. Представник ГИЗ је истакао да су активности њиховог програма у складу са принципима јачања кружне економије, са посебном пажњом усмереном ка управљању отпадом и отпадним водама.

Састанци координације ће се са партнерима из међународних институција и Министарства одржавати једном у три месеца.