Помоћници министра

Александра Имширагић Ђурић

Сектор за управљање животном средином

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
Тел. 011/323-2571
e-адреса: aleksandra.imsiragic@eko.gov.rs


Јасмина Јовић

Сектор за заштиту природе, ваздуха и озонског омотача

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
Тел. 011/313-1359
e-адреса: jasmina.jovic@eko.gov.rs

 


Душан Чаркић

Сектор за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
Тел. 011/313-2575
e-адреса: dusan.carkic@eko.gov.rs


Татјана Калуђеровић

Сектор за управљање отпадом и отпадним водама

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
Тел. 011/313-2572
e-адреса: tatjana.kaludjerovic@eko.gov.rs


Дејан Фурјановић

Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини

Адреса: др Ивана Рибара 91,
11070 Нови Београд
Тел. 011/228-5089
e-адреса: dejan.furjanovic@eko.gov.rs


Вања Мандић

Сектор за финансијско управљање и контролу

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
Тел. 011/313-2936
e-адреса: vanja.mandic@eko.gov.rs