Захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера „MESSER TEHNOGAS“ а.д. Београд, Бањички пут 62, Раковица

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

23.03.2022.

Захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера „МORAVACEM“ d.о.о. из Поповца

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

08.11.2021.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера HBIS GROUP SERBIA Iron & Steel, д.о.о. Београд – Огранак Смедерево

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

10.09.2021.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера ИГМ „Младост“ д.о.о. Лесковац

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

07.06.2021.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера Carlsberg  Srbija d.o.o. Челарево

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:  

25.12.2020.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера AПАТИНСКА ПИВАРА ДОО Апатин

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.
23.10.2020.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера VIBAC BALCANI d.o.o. Кочино Село

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.
07.11.2019.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера CRH (Srbija) d.о.о. Поповац

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
05.08.2019.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
08.07.2019.

Захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера ''Messer Tehnogas'' AД

На основу члана 18, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.
23.08.2018.