Вести пројекта SAFETY4TMF

IMG_20240528_110556.jpg

Први округли сто заинтересованих страна

Дана 28. маја 2024. године, у просторијама Министарства заштите животне средине одржан је први Округли сто у оквиру пројекта SAFETY4TMF Програма за Дунавски регион (Interreg Danube), са циљем мапирања заинтересованих страна и анализе постојећег законског оквира у области безбедности рударских јаловишта.

12.06.2024.