Заштита природе

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ЗИМОВАЛИШТЕ МАЛОГ ВРАНЦА”

Vranac
01.03.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ДОЊА МОСТОНГА”

Mostonga
09.02.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ФУТОШКИ ПАРК”

Futoski park
21.01.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "КАМЕНИЧКИ ПАРК”

Kamenicki park
21.01.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "СТАБЛО АТЛАСКОГ КЕДРА У НОВОМ САДУ”

Atlasko stablo
21.01.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "СТАБЛО КОПРИВИЋА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА У НОВОМ САДУ”

Stablo
21.01.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА И ПРОМЕНЕ ВРСТЕ ЗАШТИТЕ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ „СТАРА ПЛАНИНА”

Stara planina 1
05.01.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ „KУЧАJ-БEЉAНИЦА”

Kucaj Beljanica
05.01.2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ САВЕТА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ФРУШКА ГОРАˮ

Позивају се образовне и научне институције, заводи за заштиту природе и управљач Националног парка „Фрушка гораˮ да поднесу предлог за члана Стручног савета Националног п

30.09.2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ САВЕТА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ТАРАˮ

Позивају се образовне и научне институције, заводи за заштиту природе и управљач Националног парка „Тараˮ да поднесу предлог за члана Стручног савета Националног парка „Т

30.09.2021.