Заштита природе

Обавештење о достављању на сагласност захтева за коришћење хемијских средстава у заштићеном подручју

У складу са чланом 19. став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.

30.01.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ДОЛИНЕ КОД ПАДИНЕ”

SRP Doline kod Padine
30.01.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА РЕВИЗИЈЕ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „УВАЦ”

Karta za uredbu
23.01.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „МАЛИ БОСУТ”

PP Mali Bosut
06.12.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „РАДАН”

PP Radan
30.11.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ГЛИНАРА”

ZS Glinara
19.09.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ФУТОШКИ ПАРК”

Prilog 5
05.09.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „БЕЛА РЕКА – РИПАЊ”

ZS Bela reka-Ripanj
29.08.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПЛАНИНА РУДНИК”

PIO Planina Rudnik
29.08.2023.

Jавни увид и јавнa расправa о Нацрту уредбе о проглашењу и Студији заштите Парка природе „Мојстирско-Драшке планине”

Поштовани,

Дана 16.08.2023. позив за јавну расправу је грешком објављен на овој страници.

16.08.2023.