Заштита природе

Јавни увид о Нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите Предела изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисураˮ

25.12.2020.

Обавештење о достављању на сагласност захтева за коришћење хемијских средстава у заштићеном подручју

У складу са чланом 19. став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр.
10.12.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ГОЛИЈА”

На о
18.08.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „KУЧАJ-БEЉAНИЦА”

30.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТАБЛО ГИНКА КОД ХОТЕЛА „ПАРК” У НОВОМ САДУ”

22.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЛОЈ”

20.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ВЕЛИКИ РИМСКИ ШАНАЦ”

20.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТАБЛО КОПРИВИЋА У УЛИЦИ МИРОСЛАВА АНТИЋА У НОВОМ САДУ”

20.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТАБЛО ТИСЕ У УЛИЦИ МИРОСЛАВА АНТИЋА У НОВОМ САДУ”

20.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ”

20.07.2020.