Заштита природе

Одлука о додели подстицајних средстава за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса у 2023. години

На основу члана 69. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка, 14/16, 95/18 - др.

20.03.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СЛАТИНЕ СРЕДЊЕГ БАНАТА”

PIO Slatine srednjeg Banata
03.02.2023.

Обавештење о поступку покретања заштите Предела изузетних одлика „Варденик”

PIO Vardenik
03.02.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА "ПЛАНИНА ЈЕЛИЦА"

PIO Planina Jelica
12.01.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА "ДИВЧИБАРЕ"

ZS Divčibare
04.01.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "КАЊОН ВУЧЈАНСКЕ РЕКЕ"

SP Kanjon Vučjanske reke
09.12.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ШАЛИНАЧКИ ЛУГ"

sl
07.12.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПИО "АДА ЦИГАНЛИЈА"

PIO Ada Ciganlija
06.12.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ "БУКИНСКИ ХРАСТИК"

Bukinski hrastik
05.12.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ВЕЛИКИ РЗАВ”

SRP Veliki Rzav
14.11.2022.