Заштита природе

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА "ПЛАНИНА ЈЕЛИЦА"

PIO Planina Jelica
12.01.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА "ДИВЧИБАРЕ"

ZS Divčibare
04.01.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "КАЊОН ВУЧЈАНСКЕ РЕКЕ"

SP Kanjon Vučjanske reke
09.12.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ШАЛИНАЧКИ ЛУГ"

sl
07.12.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПИО "АДА ЦИГАНЛИЈА"

PIO Ada Ciganlija
06.12.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ "БУКИНСКИ ХРАСТИК"

Bukinski hrastik
05.12.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ВЕЛИКИ РЗАВ”

SRP Veliki Rzav
14.11.2022.

Обавештење о поступку покретања заштите Споменика природе „Храстова шума у Раденковцу”

HS Radenkovac
31.10.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СЕСАЛАЧКА ПЕЋИНА”

 

14.09.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КАРАЂОРЂЕВО”

КАРАЂОРЂЕВО
07.09.2022.