Третман отпада

Обавештење о пријему захтева за издавање измене и допуне дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднет од ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

15.03.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва „EKO GRADNJA“ д.о.о. Зрењанин

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

28.02.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом на локацији „Жељковац“ у Лесковцу, привредно друштво „PWW Deponija dva“ д.о.о. Лесковац

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

03.02.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом на локацији комплекса за управљање отпадом „Винча“, привредно друштво „Beo Čista Energija“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

02.02.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Крагујевцу Дома здравља Крагујевац

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

19.01.2023.

„Yunirisk“ д.о.о. - Обавештење о захтеву за издавање дозволе за рад постројења за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији  у Барајеву

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за рад постројења за управљање отпадом на локацији  у Барајеву, улица Богољуба Петковића број 2и, на к.п. бр.

18.01.2023.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада, на локацији оператера, поднет од Дома здравља Вождовац

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

21.12.2022.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва „DORADO“ д.о.о. Крагујевац

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

28.11.2022.

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији на к.п. бр. 5650 КО Севојно, поднетог од привредног друштва „Nebos“ д.о.о. Севојно.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији на к.п. бр. 5650 КО Севојно,

28.11.2022.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, поднет од привредног друштва „Brem Group“ д.о.о. Београд

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, поднет од привредног друштва „Brem Group“ д.о.о.

28.10.2022.