Третман отпада

Обавештење о подношењу Захтева за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији на к.п. бр. 1388/3 КО Црвени Крст у Нишу, предмет број 19-00-00521/2021-06, поднет од привредног друштва „Jugo-Impex“ д.о.о. Ниш

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

22.02.2024.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

24.01.2024.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање отпадом „Винча“, поднет од привредног друштва „Beo Čista Energija“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

26.12.2023.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање отпадом „Винча“, поднет од привредног друштва „Beo Čista Energija“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

20.12.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Београду Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

22.11.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Нишу Дом здравља Ниш

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

17.11.2023.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање измене дозволе за складиштење опасног отпада отпада, на локацији оператера, поднет од привредног друштва „Nedeljković“ д.о.о. Прово

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

15.11.2023.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији оператера, поднет од привредног друштва „Jablanovica“ д.о.о. Рашка

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр.

11.10.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Београду Институт за трансфузију крви

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

28.07.2023.

Oбавештење о одузимању дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у улици Заге Маливук II 15а у Крњачи привредном друштву „ЕКОСЕКУНД“ д.о.о. Београд-Крњача

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

13.04.2023.