Третман отпада

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији у Барајеву

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији  у Барајеву, улица Богољ

02.06.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера на к.п. бр. 516/1 КО Милићево село

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада отпада, на локацији  оператера, поднет од привредног друштва „Volferz“ д.о.о.

27.04.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера на к.п. бр. 328/2 КО Рашка

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада отпада, на локацији  оператера, поднет од привредног друштва „Jablanovica“ д.о.о.

27.04.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера на к.п. бр. 411/1 КО Владимирци

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада отпада, на локацији  оператера, поднет од привредног друштва „Nedeljković“ д.о.о.

14.04.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада, у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднет од привредног друштва „Šuša“ д.о.о. Ветерник

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада, у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднет од привредног друштва „Šuša“

01.04.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада, на локацији оператера у Бољевцу, на к.п. бр. 3002, 112/1, 112/2 и 104/5 све К.О. Бољевац

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада, на локацији  оператера, поднет од прив

01.04.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднет од ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

29.03.2021.

Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у власништву, поднетог од привредног друштва „Inos-Balkan“

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.

03.02.2021.

Обавештење о одузимању дозволе привредном друштву „Miteco-Kneževac“д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.

25.01.2021.

Обавештење о пријему Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацијама оператера „Inos-Napredak“ д.о.о. Мишар

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.

22.01.2021.