Третман отпада

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ Марија Огњановић ПР Неспецијализована трговина на велико „SAMECO“ Ниш

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује

17.08.2022.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, које се користи ради санације контаминираних локација, поднет од привредног друштва „Modekolo“ д.о.о. Београд.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

23.05.2022.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање интегралне дозволе за третман – односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „EcoMet Reciklaža“ д.о.о. Лозница

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

12.05.2022.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији оператера, поднет од КБЦ Звездара.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

13.04.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ  о пријему захтева за издавање измене и допуне дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднет од ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

23.03.2022.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање интегралне дозволе за третман – односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „МЕТАЛПРОМ“ д.о.о. Ваљево

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

15.03.2022.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији у Прахову, предмет број 19-00-00273/2022-06, поднет од привредног друштва „Elixir Prahovo“ д.о.о. Прахово огранак „Eco Lager“ Београд.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији у Прахову,

10.03.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ Даниела Јовановић ПР „YOST“ Сремска Митровица

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.

07.03.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ Даниела Јовановић ПР „YOST“ Сремска Митровица

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.

07.03.2022.

„Ovčar-Kablar Tekovine“ д.о.о. Београд - Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада, на локацији  оператера, поднет од прив

24.02.2022.