Третман отпада

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Београду Институт за трансфузију крви

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

28.07.2023.

Oбавештење о одузимању дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у улици Заге Маливук II 15а у Крњачи привредном друштву „ЕКОСЕКУНД“ д.о.о. Београд-Крњача

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

13.04.2023.

Oбавештење о одузимању дозволе за третман неопасног и опасног отпада на локацији у улици Заге Маливук II 15а у Крњачи привредном друштву „ЕКОСЕКУНД“ д.о.о. Београд-Крњача

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

13.04.2023.

Oбавештење о одузимању дозволе привредном друштву „Investfarm-Impex“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

13.04.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Бору Општа болница Бор

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

11.04.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Крагујевцу Универзитетски клинички центар Крагујевац

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

10.04.2023.

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији на к.п. бр. 5650 КО Севојно, поднетог од привредног друштва „Nebos“ д.о.о. Севојно

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији на к.п. бр.

03.04.2023.

Обавештење о пријему захтева за издавање измене и допуне дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднет од ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

15.03.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва „EKO GRADNJA“ д.о.о. Зрењанин

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

28.02.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом на локацији „Жељковац“ у Лесковцу, привредно друштво „PWW Deponija dva“ д.о.о. Лесковац

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

03.02.2023.