Третман отпада

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији у Барајеву, улица Богољуба Петковића број 2и, поднет од привредног друштва „Yunirisk“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

03.06.2024.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва ,,ЕКО ГРОЦКА“ д.о.о. Гроцка

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

03.04.2024.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман сопственог неопасног и опасног отпада на локацији у Београду Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

22.03.2024.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији на к.п. бр. 1388/3 КО Црвени Крст у Нишу, предмет број 19-00-00521/2021-06, поднет од привредног друштва „Jugo-Impex“ д.о.о. Ниш

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

22.02.2024.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

24.01.2024.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање отпадом „Винча“, поднет од привредног друштва „Beo Čista Energija“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

26.12.2023.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање отпадом „Винча“, поднет од привредног друштва „Beo Čista Energija“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

20.12.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Београду Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

22.11.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Нишу Дом здравља Ниш

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

17.11.2023.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање измене дозволе за складиштење опасног отпада отпада, на локацији оператера, поднет од привредног друштва „Nedeljković“ д.о.о. Прово

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

15.11.2023.