Arhiva saopštenja

24.12.2015. · Potpuna otvorenost Konkursa za ustupanje na korišćenje ribarskih područja

24.12.2015. · Otvoren novi pogon za reciklažu

21.12.2015. · Predstavljeni rezultati konferencije o klimi COP 21

21.12.2015. · Podrška međunarodnih institucija procesu približavanja Srbije EU za oblast zaštite životne sredine

18.12.2015. · Tri jedinke vuka uspešno zbrinute u prihvatilištu u Grčkoj

17.12.2015. · Održana radionica za novinare „Bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“

16.12.2015. · Unapređenje kapaciteta regiona Šumadije i Pomoravlja za primenu Evropske konvencije o predelu

15.12.2015. · Dalji razvoj upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Republici Srbiji

15.12.2015. · Konkurs za angažovanje eksperata za potrebe projekta „Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB-a”

14.12.2015. · Kontrolne liste Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine