Решење о прекиду поступка

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o, Бор – Решење о прекидању поступка

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o, Бор – Решење о прекидању поступка можете преузети 

24.10.2023.

„SERBIA ZIJIN COPPER“ D.O.O. - Решење о прекидању поступка

„SERBIA ZIJIN COPPER“ D.O.O.- Решење о прекидању поступка можете преузети 

24.03.2022.

“KEMEKO” d.o.o. – Решење о прекидању поступка

“KEMEKO” d.o.o.

15.03.2022.

Закључак о прекидању поступка по предмету ''Захтев о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта 'Јевик'', на К.П. 2221/4-8, КО Трговиште, СО Књажевац (353-02-272/2014-05)

Закључак о прекидању поступка по предмету ''Захтев о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта 'Јевик

21.07.2014.