Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

ЈП ''Србијагас'' Нови Сад - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње разводног гасовода РГ 05-2/I са припадајућим објектима од ГРЧ ''Мала нула'' до комплекса ГМРС ''Бежанија 2''

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

18.09.2022.

ЈП ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'' - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње тунела превоја Кадињача, на државном путу IБ реда број 28, деоница Дуб – Дубци

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

30.08.2022.

„ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o.  ŠABAC - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта промене намене и адаптације постојећих објеката у објекте за складиштење опасног и неопасног отпада на катастарској п

24.08.2022.

ЈП ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'', из Београда, Булевар краља Александра 282 - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државн

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

11.08.2022.

''ИНГРАП-ОМНИ'' д.o.o. Београд – огранак ''ИНГРАП'' Ваљево - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Козличић''

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

11.08.2022.

"UMKA" Д.O.O., УМКА - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња објекта припреме масе у комплексу фабрике "UMKA" DOO, општина Чукарица, Град Београд

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

18.07.2022.

„ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o. Prahovo - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта платоа за складиштење отпадних железничких прагова на деловима катастарских парцела бр. 1491/1, 1758/4 и 2300/1 КО Прахово.

   

13.07.2022.

''Рудник'' д.о.о, Мише Михајловића 2 - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења јаловишта и бране број 9

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

11.07.2022.

"CRNI VRH POWER" д.о.о. Жагубица - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу ветролектране „ВЕ Црни врх“

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5.

05.07.2022.

„Smurfit Kappa“ d.o.o., Прилазни пут Ада Хуји 9 - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода на делу КП 5112/16 КО Палилула

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

20.06.2022.