Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

ЈП "Путеви Србије" - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазимa и две кружне раскрснице на катастарским парцелама у КО Бачка Паланка град и КО Нештин

На основу чл. 20. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

23.07.2021.

Захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње деонице аутопута Е-761 од Крушевца (Кошеви) до Адрана km 27+600 – km 81+476.86 на територији општина Ћичевац и Варварин

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4.

21.07.2021.

Општина Неготин - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња водоводне мреже и мреже фекалне и атмосферске канализације комплекса Рајачке Пимнице

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5.

19.07.2021.

''УНИМЕР'' д.о.о. Крушевац - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита као карбонатне сировине на површинском копу ''Голеш'', на територији КО Мирово, на подручју СО Бољевац

На основу чл. 20. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

15.07.2021.

''ГРАМАР - НИСКОГРАДЊА'' д.о.о, Аранђеловац - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта ''Вис'', КО Босут, на територији СО Аранђеловац

На основу чл. 20. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

15.07.2021.

"SERBIA ZIJIN COPPER" д.о.о., Бор - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта формирања одлагалишта у откопани простор површинског копа ''Краку Бугареску Цементација 1'', на територији КО Кривељ, подручје града Бора

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће

15.07.2021.

''Металпласт Павловић'' д.о.о, Блаце - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера као ТГК на површинском копу ''Попова'', на к.п.бр. 364 и 365, територији КО Попова, на подручју СО Блаце

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће

15.07.2021.

''C&LC Kameni agregati'' д.о.о, Ваљево - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Камаљ'', на територији КО Попадић, на подручју СО Мионица

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће

15.07.2021.

"GANGYAN CO" Д.О.О. Смедерево - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлотације кречњака на површинском копу Каона

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3., 4. и 5.

12.07.2021.

"CHEMPRO" д.о.о. - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за третман опасног амбалажног отпада на КП бр.2104 КО Лесковац, Град Лесковац

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

07.07.2021.