Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

„Београд на води“ д.о.о. - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазна изградња стамбено комерцијалног комплекса објеката спратности 2По+П+24+ПС у блоку 17

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5.

10.07.2024.

КАМЕНОЛОМ ИГРИШТЕ д.о.о, из Чукојевца, код Краљева - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације андезита као ТГК на површинском копу ''Игриште''

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

03.07.2024.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција објекта пећи П1 са анексом и изградња мостовских и рамовских конструкција, базена за воду крацера и укопаних резервоара хидрантске воде

На основу чл. 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чланова 3, 4. и 5.

03.07.2024.

Носилац пројекта „SERBIA ZIJIN MINING“ д.о.о. Бор - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње рударских објеката у циљу повећања капацитета рудника Чукару Пеки – извозног окна

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5.

19.06.2024.

''Зорка - керамика'' д.o.o, из  Београда - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације глине из лежишта ''Дамњановића брдо'' и ''Латковац''

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

13.06.2024.

Носилац пројекта, „BECHTEL ENKA UK LIMITED“ - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта привременог објекта

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5.

11.06.2024.

ЈП „Путеви Србије“, Београд - захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Јужне обилазнице око ваљева, Деоница 1, град Ваљево

На основу чл. 20. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3, 4. и 5.

11.06.2024.

HOTS KOP d.o.o. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничког грађевинског камена на површинском копу ''Тоњак'' код Сјенице

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

28.05.2024.

Hansgrohe d.o.o.: Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница, фаза 3 – галванизација

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

16.05.2024.

„БОСИЛ - МЕТАЛ“ Д.О.О. БОСИЛЕГРАД - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације Pb, Zn и Cu руде из лежишта „Подвирови“ и „Поповица“ на подручју Караманице код Босилеграда

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5.

07.05.2024.