Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња брзе саобраћајнице државног пута IБ реда бр. 26, деоница Шабац – Лозница

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5.

01.02.2023.

ЈП ''Електропривреда Србије'' - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта ревитализације, модернизације, повећања снаге и степена корисности производних агрегата ХЕ ''Ђердап 2''

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

23.01.2023.

''ГРАДИНА КАМЕНОЛОМ'' д.о.о Београда - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Градина'' КО Косјерић

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

29.12.2022.

„Henkel Srbiјa“ д.о.о. Београд – огранак, Фабрика за производњу детерџената, Крушевац - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5.

28.12.2022.

ЈП „ Путеви Србије'', Београд - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: изградња сталне депоније бр. 6 вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

01.12.2022.

"ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA", Шабац - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта промене намене и адаптације постојећих објеката у објекте за складиштење опасног и неопасног отпада

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5.

28.11.2022.

Обавештење "ELIXIR ZORKA" Mинерална ђубрива Шабац - отказивање јавне расправе у Шапцу

На основу чл. 20. и 29.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл.

03.11.2022.

"MIS JOVANOVIĆ" д.о.о. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, за пројекат експлоатације мермера као калцијум карбонатне сировине на површинском копу ''Јовановића забран 1''

28.10.2022.

"MIS JOVANOVIĆ" д.о.о. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, за пројекат експлоатације мермера као калцијум карбонатне сировине на површинском копу ''Јовановића забран 1''

28.10.2022.

"MIS JOVANOVIĆ" д.о.о. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, за пројекат експлоатације мермера као калцијум карбонатне сировине на површинском копу ''Јовановића забран 1''

28.10.2022.