Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима у Републици Србији

Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима у Републици Србији

20151215_114011„Спровођење Твининг пројекта има за циљ да помогне Министарству да испуни захтеве транспозиције правних тековина Европске уније у домену животне средине и здравља људи кроз институционалну изградњу и даље унапређење капацитета, а у циљу даљег унапређења управљања хемикалијама и биоцидним производима у Србији”, рекла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић на Конференцији поводом почетка пројекта: „Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима у Републици Србији“.

Божовић је нагласила да је у контексту глобалних иницијатива, безбедно управљање хемикалијама током њиховог целокупног животног циклуса, један од циљева Светског самита о одрживом развоју и да Србија заједно са другим земљама света тежи остварењу овог циља, како би се обезбедила здрава животна средина.

Државни секретар Божовић је закључила да је Министарство директан корисник пројекта, међутим, да ће сам пројекат имати далекосежније утицаје и да ће резултати пројекта осигурати ефикасну јавну услугу привредницима који стављају хемикалије и биоцидне производе у промет, побољшати пословно окружење и капацитет домаћих компанија да обезбеде конкурентност на јединственом европском тржишту. Шире посматрано, пројекат ће допринети постизању вишег нивоа заштите здравља и животне средине и тиме бољем квалитету живота, као и успешном завршетку преговора о придруживању, тако да крајњи корисници подршке коју нам ЕУ пружа кроз овај пројекат јесу сви грађани Србије.

Пројекат се реализује као твининг пројекат Министарства пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са словеначким Министарством здравља/Уред за хемикалије и Агенцијом за животну средину Аустрије. Пројектне активности спроводе се у периоду од септембра 2015. до септембра 2017. године, уз укупан буџет од 1.000.000 евра, од чега се 950 .000 евра финансира из фондова Европске уније, док Србија кофинансира пројекат до износа од 50 000 евра.

На конференцији су говорили Њ.Е. господин Јоханес Ајгнер, амбасадор Републике Аустрије у Србији, Ричард Маша, шеф III сектора операција, Делегација Европске уније у Републици Србији, Матеја Норчић Штамцар, отправница послова амбасаде Републике Словеније у Србији.