Решења о одбацивању

Решење о одбацивању захтева привредног друштва D.O.O. YUNIRISK BEOGRAD (BARAJEVO)

На основу члана 15., а у вези са чланом 10. став 2. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС”, бр.

17.07.2023.