Захтеви за одређивање обима и садржаја

"SERBIA ZIJIN COPPER" д.о.о., Бор - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта проширења одлагалишта раскривке „Сарака“ површинског копа Велики Кривељ, на катастарским парцелама у КО Бучје

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

21.10.2021.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња нових лучких капацитета Луке Богојево

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

19.10.2021.

„RIO SAVA EXPLORATlON“ д.о.о. Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње саобраћајнице, државни пут IБ реда број 27, деоница Брезјак – Липнички шор

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  Министарство заштите животне средине даје следеће

05.10.2021.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње II фазе регионалне санитарне депоније наопасног отпада „Жељковац“ у Лесковцу

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

20.09.2021.

"Београдски метро и воз" - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта Београдски метро, Линија 1, Фаза 1 – Депо Макиш

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

28.08.2021.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта Београдски метро, Линија 1, Фаза 1 – Депо Макиш

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  Министарство заштите животне средине даје следеће

27.08.2021.

"ЕНЕРГЕТИКА" д.о.о., Крагујевац - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција котларнице "Застава"

На основу члана 14. став 1. и члана 29.

24.08.2021.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Толићки вис''

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

11.08.2021.

"ЕКСПЛОКАМ" д.о.о., Блаце - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта „Варница“ код Ражња

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  Министарство заштите животне средине даје следеће

04.08.2021.

"ПРОФИ АСФАЛТ" д.о.о, Крушевац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера и кречњака као ТГК у лежишту ''Зрнце''

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

28.07.2021.