Захтеви за одређивање обима и садржаја

„Minal Europe Gree Material“ d.o.o. Šabac - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објеката комплекса аутомобилске индустрије Minal – фаза II, Град Шабац

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

25.05.2023.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничко – грађевинског камена лежишта „Бела Стена“ у селу Жуње, општина Брус, на захтев носиоца пројекта, „ЕКСПЛОКАМ“ д.о.о, Блаце

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

18.05.2023.

''Беаз - Плус'' д.o.o, из  Аранђеловца - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера, кречњака и доломита као карбонатне сировине и сировине за ТГК из лежишта ''Виногради''

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

15.05.2023.

„ELIXIR PRAHOVO“ д.о.о. Прахово - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике за производњу ССП/ТСП (супефосфат и триплекс), Општина Неготин

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

28.04.2023.

EKSPLOKAM D.O.O, Брус - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничко – грађевинског камена лежишта „Бела Стена“ у селу Жуње, општина Брус

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

30.03.2023.

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o., Бор - захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта надвишења флотацијског јаловишта „РТХ“ на територији града Бора

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

21.03.2023.

„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“,Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Уградња секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 у ТЕ „Никола Тесла А“

На основу члана 14. став 1. и члана 29.

20.03.2023.

ЈП „Електропривреда Србије“ огранак РБ „Колубара“-Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта проширења ПК „Поље Г“ у рударском басену Колубара, КО Вреоци на територији општине Лазаревац

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

06.03.2023.

"БЕО ЧИСТА ЕНЕРГИЈА" д.о.о. Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове депоније са пратећим садржајима на локацији Винча

На основу чл. 14. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

16.01.2023.

„Коридори Србије“ д.о.о. Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат аутопут Београд-Зрењанин-Нови Сад, деоница 1: Београд-Зрењанин

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

30.11.2022.