Захтеви за одређивање обима и садржаја

''ABM International'' д.о.о, Хоргошки пут 158, Палић: Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера, мермерисаних кречњака и кречњака као карбонатне сировине из лежишта ''Понорац''

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

15.05.2024.

Српска фабрика стакла из Параћина: Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: Реконструкција објекта пећи П1 са анексом

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.

13.05.2024.

ЈП ''Путеви Србије'': Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње II фазе северне обилазнице града Крагујевца

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

09.05.2024.

„Еликсир Зорка – минерална ђубрива“ д.о.о. Шабац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

26.04.2024.

„Колубара – Грађевинар“ д.о.о, Лазаревац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта ''Непричава''

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

22.04.2024.

Носилац пројекта „SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор–Рудник бакра Мајданпек - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину допунског рударског пројекта откопавања површинског копа Северни Ревир у руднику бакра Мајданпек

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

01.04.2024.

Носилац пројекта „Elixir Craft“ д.о.о. Шабац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење отпада

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

15.03.2024.

Носилац пројекта предузеће HOTS KOP d.o.o. - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничког грађевинског камена на површинском копу ''Тоњак'' код Сјенице

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

21.02.2024.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекaта Београдског метроа, Линија 1, Фаза 2

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

07.02.2024.

Носилац пројекта Фабрика картона „Умка“ доо из Београда - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: Фазна доградња објекта припреме папирне масе, КО Умка, Београд – Чукарица

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

11.01.2024.