Заштита земљишта

Списак правних лица овлашћених за обављање послова мониторинга земљишта

Списак правних лица овлашћених за обављање послова мониторинга земљишта

12.02.2021.

Овлашћење за мониторинг земљишта

Министарство заштите животне средине у складу са чланом 31. Закона о заштити земљишта („Службени гласник РС”, број 112/2015) издаје овлашћења за мониторинг земљишта.

12.02.2021.