Захтеви за одлучивање о потреби

САТР ''АЛЕХ-Р'', из Свилајнца, Димитрија Катића - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из реке Велике Мораве

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине, даје следеће

30.11.2022.

Дом здравља Ниш - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта: Постројење за третман медицинског инфективног отпада Дома здравља Ниш

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

24.11.2022.

Општа болница Петровац на Млави - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Постројења за складиштење инфективног медицинског отпада

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

24.11.2022.

''ХИДРО-БАЗА АГРЕГАТИ'' д.о.о, из Београда - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речних наноса из корита реке Дунав

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

04.11.2022.

''ХИДРО-БАЗА АГРЕГАТИ'' д.о.о, из Београда - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речних наноса из корита реке Дунав

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

04.11.2022.

''ХИДРО-БАЗА АГРЕГАТИ'' д.о.о, из Београда - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речних наноса из корита реке Дунав

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

04.11.2022.

''ДСТ ХИДРОСИСТЕМ'' д.о.о, из Смедерева - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта багеровања речних наноса из корита реке Дунав

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

04.11.2022.

''JUGA-COOP'' д.о.о, Параћин - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса са спруда уз леву обалу, из корита реке Велике Мораве

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

04.11.2022.

''БАГЕР-КОМЕРЦ'' д.о.о, из Лозовика - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса уз леву обалу, из корита реке Велике Мораве

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

03.11.2022.

Општа болница Нови Пазар - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – постројење за третман инфективног медицинског отпада у кругу Опште болнице Нови Пазар

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

03.11.2022.