Захтеви за одлучивање о потреби

"Serbia Zijin Copper" д.о.о., Бор - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета флотацијске прераде суве руде на 23,1 милион тона годишње са површинског копа "Велики Кривељ"

На основу чл. 10. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

21.10.2021.

ЈП ''Електромрежа Србије'' а.д. - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње далековода DV 110 kV бр.116/1 ТС Косјерић – ТС Севојно

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

20.10.2021.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине, на стационажи од км22+575 до км22+650, на делу к.п.бр. 14036 и 14037, КО Бадовинци

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

13.10.2021.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине, на стационажи од км22+000 до км22+200, на делу к.п.бр. 14009, КО Бадовинци

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

13.10.2021.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине, на стационажи од км22+600 до км22+750, на делу к.п.бр. 14001, 14002, 14003 и 14005, КО Бадовинци

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

13.10.2021.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Градина''

На основу чл. 10. став 1. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

06.10.2021.

„RIO SAVA EXPLORATION“ д.о.о. Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње далековода ДВ 110 kV бр. 106А/4 ТС Ваљево 3 – ТС Лозница 2 и далековода 110 kV бр. 106Б/4 ТС Осечина – ТС Лозница

На основу чл. 10. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

05.10.2021.

„RIO SAVA EXPLORATION“ д.о.о. - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње прикључног разводног постројења 110 kV Јадар

На основу чл. 10. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

05.10.2021.

''TEMPEST TRADE'' д.о.о, Шабац - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  речног наноса из корита реке Дрине, КО Бадовинци, на територији СО Богатић

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

30.09.2021.

''ЈУ-ДРВО 2000'' д.о.о, Црнa Барa - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  речног наноса из корита реке Дрине, КО Салаш Црнобарски, на територији СО Богатић

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

30.09.2021.