Захтеви за одлучивање о потреби

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ – ХЕ Увац“, Нова Варош, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат-сакупљање и пречишћавање отпадних вода насталих у ХЕ Увац

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

22.03.2023.

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ – ХЕ Увац“ Нова Варош - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат-сакупљање и пречишћавање отпадних вода насталих у ХЕ Потпећ

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

22.03.2023.

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат- сакупљање и пречишћавање отпадних вода насталих у ХЕ Бистрица - реконструкција канализационог система на ХЕ Бистрица

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

22.03.2023.

Носилац пројекта, Град Зајечар поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње инжењерских објеката и инсталација за потребе Центра за посетиоце археолошког локалитета Ромулијана – Гамзиград

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

22.03.2023.

ЈП „Електропривреда Србије“ Огранак „Дринско-Лимске ХЕ – ХЕ Кокин Брод“ - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкција канализационог система за сакупљање и пречишћавање отпадних вода насталих у ХЕ Кокин Брод

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

20.03.2023.

Институт за трансфузију крви Србије, Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину уређаја за стерилизацију инфективног и потенцијалног инфективног медицинског отпада (стерилизација, дезинфекција и минимизација)

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

20.03.2023.

„Српска академија науке и уметноти“ Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње постојећег објекта САНУ на територији општине Стари град

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

17.03.2023.

ЈКП Путеви Србије - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта фазне изградње пута Нови Београд-Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд-Пожега и реконструкције кружног тока (Виноградска улица)

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

17.03.2023.

ЈКП Путеви Србије - Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта петље Врањска бања на аутопуту А1 (Е-75) Београд - Ниш – граница са Северном Македонијом, деоница Владичин Хан - Доњи Нерадовац

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

15.03.2023.

''ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ'' д.о.о, из Сремске Митровице - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве, на територији града Шапца

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

15.03.2023.