Захтеви за одлучивање о потреби

ЈП "Путеви Србије" - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу новог моста, након уклањања старог, са заштитом корита реке Бјелице у зони моста, на државном путу IIА реда бр.181, место Крстац, деоница: Лучани-Лис

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл.

14.01.2022.

ЈП "Путеви Србије"ЈП "Путеви Србије" - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу уливно-изливних саобраћајница на државном путу IА реда број 2 (аутопут Е-763) Београд – Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац у Јакову

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће

14.01.2022.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег моста преко Гарашког језера на државном путу IIA реда бр.150, деоница Аранђеловац (Букуља) – Белановци

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

28.12.2021.

ЈП "Електропривреда Србије", Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у комплексу Термоелектране "Никола Тесла Б"

На основу члана 10. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

16.12.2021.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Радио станице FM предајника, Радио С 105.3 на локацији Тупижница

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће:

10.12.2021.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пешачког моста преко реке Ђетиње у Ужицу

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

10.12.2021.

Град Ужице - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградње пешачког моста преко реке Ђетиње у Ужицу

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл.

09.12.2021.

„UMKA“ D.O.O., UMKA - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња објекта припреме масе у комплексу фабрике "UMKA" DOO, општина Чукарица, Град Београд

На основу члана 10. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

08.12.2021.

"Henkel Srbia" д.о.о., Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Доградња, реконструкцуја и пренамена објекта за производњу детерџената за машинско прање рубља и производњу куглица за освежавање и негу тоалета

На основу члана 10. став 1. и члана 29.

08.12.2021.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио базне станице „KG4455_04 CA Vrmbaje_temp“ на катастарској парцели бр. 1525/2 КО Врмбаје

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

03.12.2021.