Захтеви за одлучивање о потреби

Носилац пројекта „Београд на води“ д.о.о, Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња, ТС 110/10  kV „ Београд 47“ на к.п. бр. 462/8, и 1508/433 КО Савски венац, град Београд

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

29.09.2023.

“Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: изградње  појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр. 133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

21.09.2023.

''TEMPEST TRADE'' д.о.о, из Мајура код Шапца - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речних наноса из корита реке Дрине, КО Бадовинци, на територији СО Богатић

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

21.09.2023.

“Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: изградње  појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр. 1136 ТС Нови Сад 3-ТС Нови Сад 5

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

20.09.2023.

''Рачко Метал'' д.о.о., - Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада, на к.п. број 2506/2 КО Љубић, Град Чачак

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

18.09.2023.

ЈП „Путеви Србије“ - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изгpaдњy крaкa 10 (10-1 и 10-2), кружних токова КТ-0, КТ-1 и саобраћајнице У1 у оквиру петље Бубањ поток

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

15.09.2023.

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“огранак Београд-Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградња привременог објекта бетонске базе„Подунавци“са пратећим садржајима на катастарским парцелама КО Подунавци,општина Врњачка Бања

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

13.09.2023.

''Ауто Макиш'' д.о.о, из Београда - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње саобраћајног прикључка пратећих садржаја за кориснике аутопута на постојеће паркиралиште државног пута Iа реда бр.2

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

08.09.2023.

''TEMPEST TRADE'' д.о.о. локација 6, из Мајура код Шапца - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речних наноса из корита реке Дрине, КО Бадовинци, на територији СО Богатић

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

08.09.2023.

''TEMPEST TRADE'' д.о.о. локација 5, из Мајура код Шапца - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речних наноса из корита реке Дрине, КО Бадовинци, на територији СО Богатић

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

08.09.2023.