Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја

"Knauf Insulation" d.o.o., Београд - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња објеката у комплексу фабрике камене вуне "Knauf Insulation" у Сурдулици

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

28.12.2021.

"SERBIA ZIJIN COPPER" Д.О.О., Бор - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Прерада топионичке шљаке у "Serbia Zijin Copper" - Бор

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

10.12.2021.

Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - фазне изградње дела комплекса апарт-хотела "Јелкице" на Јабучком Равништу на Старој планини

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

06.09.2021.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња силоса филтерске прашине, на к.п. број 2226 КО Поповац, Општина Параћин

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

21.07.2021.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња силоса врућег брашна, на к.п. број 2226 КО Поповац, Општина Параћин

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

21.07.2021.

“ТРГОМАТИК” Д.О.О. - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом за компримовани природни гас на територији ГО Сурчин

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

21.07.2021.

"Хемофарм" а.д. Вршац - Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације простора машинског паковања и реконструкције инсталација у погону Шабац

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

09.07.2021.

ЈП "Електропривреда Србије" - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на жив. средину пројекта: Изградња постројења за одсумпоравање димних гасова блокова Б1 и Б2, на локацији ТЕ "Никола Тесла Б"

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

25.06.2021.

"HENKEL Srbija" д.o.o. - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља - КО Дедина, град Крушевац

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

24.06.2021.

Општина Неготин - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња водоводне мреже и мреже фекалне и атмосферске канализације комплекса Рајачке Пимнице

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

28.05.2021.