SAFETY4TMF

Координисане активности превенције и управљања катастрофама на објектима за управљање јаловином од стране власти, општина и других заинтересованих страна за решења која смањују транснационалне ризике и опасности

SAFETY4MF

Министарство заштите животне средине је партнер пројекта SAFETY4TMF, у оквиру Програма за дунавски регион (Interreg Danube), за Републику Србију. Пројекат је званично почео 1. јануара 2024. године и трајаће закључно са 30. јуном 2026. године. 


SAFETY4TMF пројекат има за циљ да унапреди активности превенције, приправности и управљања катастрофама потенцијалних транснационалних ризика у вези са рударским јаловиштима у сливу реке Дунав. Како би успоставио солидну основу, SAFETY4TMF ће анализирати политике и процедуре, заинтересоване стране и праксе сарадње и мапирати постојећа рударска јаловишта. Заснован на тим информацијама, унапредиће и ускладити изградњу националних и транснационалних капацитета, и пратити приступ усмерене размене знања и заједничког развоја оријентисан на праксу са он-лине и офлајн обукама, радионицама, конференцијама, посетама експерата и сарадњом за транснационалне акције и применљива решења која побољшавају безбедност рударских јаловишта. Разноврсно партнерство министарстава, општина, секторских/академских актера и тематских невладиних организација, 17 партнера из 10 држава подунавског региона, које подржавају међународне организације, чини SAFETY4TMF способним да повећа безбедност рударских јаловишта у сливу реке Дунав, путем применљивих решења и побољшаних локалних, националних и макрорегионалних политика. 
 

 

www.facebook.com/s4tmf

www.instagram.com/safety4tmf

www.linkedin.com/company/safety4tmf

www.interreg-danube.eu/projects/safety4tmf