Решење о одбацивању захтева

Носиоца пројекта:„Pitura” d.o.o.,,Земун - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Фабрике за производњу висококвалитетних боја и лакова за дрво, метал, бетон и путеве "Питура" д.о.о.

Носиоца пројекта: „Pitura” d.o.o.,,Земун - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Фабрике за про

19.03.2024.

Носиоц пројекта: „Нисар“ Стевановић Јовица ПР, Зрењанин - Решење о одбацивању  Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Складиштење неопасног и опасног отпада, на КП Бр. 52/2 и 53/2 КО Александрово, општина Мерошина

Носиоц пројекта: „Нисар“ Стевановић Јовица ПР, Зрењанин - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Складиштење нео

21.02.2024.

„AXSYNTHA“ d.o.o. Шабац - Решење о одбацивању Захтева за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Погон за производњу синтетичких смола на делу КП 1/18 КО Јеленча, град Шабац

Носиоца пројекта: „AXSYNTHA“ d.o.o.

06.11.2023.

„Дуда Инвест“ д.о.о., Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивању о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња постројења компримованог природног гаса

Носиоца пројекта: „Дуда Инвест“  д.о.о., Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивању о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња постројења ком

25.10.2023.

„Tetra Pak Production” d.o.o., Нови Београд - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Складишта неопасног и опасног отпада, општина Горњи Милановац

Носиоца пројекта: „Tetra Pak Production” d.o.o., Нови Београд - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну

24.10.2023.

Општина Александровац, за корисника ЈКСП Александровац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и проширење постројења за пречишћавање воде Митрово поље у Александровцу

Носиоца пројекта: Општина Александровац, за корисника ЈКСП Александровац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну среди

24.10.2023.

Општина Рача - Решење о одбацивању Захтева за одлучивању о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Постројења за пречишћавање пијаће воде на КП бр.235/3 КО Рача

Носиоца пројекта: Општина Рача - Решење о одбацивању Захтева за одлучивању о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Постројења за пречишћава

23.10.2023.

АД „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“, Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња платоа за демонтирану ВН опрему и привремено складиштење отпада у ТС Ниш 2

Носиоца пројекта: АД „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“, Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња платоа за

23.10.2023.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: Примена система безмазутне потпале котловског постројења блокова Б1 и Б2 - ТЕ "Костолав Б"

Носиоца пројекта: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: При

23.10.2023.

„НИС“ а.д. Нови Сад-Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: Адаптација система за дозирање адитива у дизел гориво приликом утовара на аутопретакалишту на складишту нафтних деривата Смедерево

Носиоца пројекта: „НИС“ а.д.

23.10.2023.