Решење о одбацивању захтева

"Bin Commerce" д.o.o., Београд - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Погон Ксантата 3 (КП 1020/10, 2881 и 2885 све КО Дедине) Крушевац

Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Погон Ксантата 3 (КП 1020/10, 2881 и 2885 све КО Дедине) Крушевац можете

02.02.2023.

„Дуда Инвест“ д.о.о., Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину

Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта:

26.01.2023.

Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину GRAMMER SYSTEM

Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта:

18.01.2023.

"MARLO GREEN" д.о.о, Београд - поништај Решења

На основу члана 10. став 7. и члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

23.09.2022.

„TRAYAL Korporacija” AD,Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Погона за конфекционирање и комплетирање полупроизвода у неелектрични детонатор система „НОНЕЛ“

„TRAYAL Korporacija” AD,Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину можете преузети 

05.04.2022.

„TRAYAL Korporacija” AD, Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Погона за производњу униформно цилиндрично намотане гориве траке, са пратећим енергетским и инф

„TRAYAL Korporacija” AD, Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину можете преузети 

05.04.2022.

„TRAYAL KOРПОРАЦИЈА“ А.Д. Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: „Изградња Еко Парк Трајал Крушевац-Постројење за третман отпада плазма поступком и инсинерацијом

„TRAYAL KOРПОРАЦИЈА“ А.Д.

05.04.2022.

Elixir Prahovo” d.o.o. Prahova - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: за изградњу постројења за млевење фосфата, моста транспортера са траком, цевовода пнеуматског транспорта самлевеног фосфата

Elixir Prahovo” d.o.o.

05.04.2022.

„ELIAS ECO“ D.O.O. Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Спалионица медицинског отпада на локацији у Пожаревцу КП бр.19331/1 КО Пожаревац

„ELIAS ECO“ D.O.O.

05.04.2022.

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“- Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“- Решење о одбацивању захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину можете преузети 

24.03.2022.