Управљање хемикалијама и биоцидним производима

Биоцидни производи

Обрасци захтева који се подносе у складу са Законом о биоцидним производима („Службени гласник РС“, број 109/21)
24.01.2022.

Регистар хемикалија

Пријава ради уписа хемикалијe у Регистар хемикалија
09.02.2021.