Управљање хемикалијама и биоцидним производима

Биоцидни производи

Обрасци захтева који се подносе у складу са Законом о биоцидним производима ("Службени гласник РС",бр. 36/09,88/10,92/11 и 25/15):

24.01.2022.

Регистар хемикалија

Пријава ради уписа хемикалијe у Регистар хеми

09.02.2021.