Решење о одређивање обима и садржаја

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња моста преко реке Дунав код Аде Хује са приступним петљама и делом Вишњичке улице

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

27.06.2022.

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Бор - Решење којим се одређује обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Повећање капацитета фабрике креча „Заграђе“

На основу члана 14. став 4. и члана 29.

23.06.2022.

ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282 11050 Београд 22-Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта тунела испод превоја Кадињача на државном путу IБ реда бр. 2

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

29.04.2022.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е-763), Београд –Јужни Јадран

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

29.03.2022.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат експлоатације кречњака као сировине за ТГК у лежишту „Дрењар - Стење“ код Турије

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

15.03.2022.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта ревитализације, модернизације, повећања снаге и степена корисности производних агрегата ХЕ ''Ђердап 2''

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

26.01.2022.

„BOSIL - METAL“ д.о.о. Босилеград - Решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину  пројекта експлоатације Pb, Zn и Cu руде из лежишта „Подвирови“ и „Поповица“ на подручју Караманице код Босилеграда

На основу чл. 14.  и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

14.01.2022.

Решење којим се носиоцу пројекта „PWW Депонија Два“ д.о.о. Лесковац, Булевар ослобођења 147, Лесковац, одређује обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 14. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне срдине даје следеће

15.11.2021.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта „Варница“ код Ражња

На основу чл. 14.став 4. и  члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  Министарство заштите животне средине даје следеће

25.10.2021.

„ЕНЕРГЕТИКА“д.о.о Решење којим се одређује обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција котларнице "Застава", на КП 7405/12 КО Крагујевац 1 и реконструкција дела вреловода од термоцентрале ТЦ-1 до термоцентрале ТЦ-2

На основу члана 14. став 4. и члана 29.

06.10.2021.