Решење о одређивању обима и садржаја

„БЕО ЧИСТА ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Београд - Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове депоније са пратећим садржијама на локацији Винча, Градска општина Гроцка, Град Београд

На основу чл. 14. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

08.03.2023.

„Коридори Србије“ д.о.о Београд - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат аутопут Београд-Зрењанин-Нови Сад

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

10.02.2023.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеће

28.10.2022.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта eксплоатација кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Куларе“, село Јабуковац код Неготина

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

26.10.2022.

ЈП „Путеви Србије“ - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – фазнe изградњe I фазе Северне обилазнице града Крагујевца

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

10.10.2022.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције производних агрегата на ХЕ Врла 1, ХЕ Врла 2, ХЕ Врла 3 и ХЕ Врла 4, чији се објекти налазе на територији СО Сурдулица и СО Владичин Хан

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

10.10.2022.

„Београдски метро и воз“  Београд - Решење којим се носиоцу пројекта ЈКП за изградњу и обаваљање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта  изградње објекта

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

12.09.2022.

''MARLO GREEN'' д.о.о, из Београда, ул. Генерала Никодија Стефановића 3 - Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за управљање медицинским отпадом

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

 

16.08.2022.

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – фазне изградње брзе саобраћајнице - државног пута IБ реда од чвора Душановац до краја КО Прахово и реконструкцију делова државних пут

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

09.08.2022.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња моста преко реке Дунав код Аде Хује са приступним петљама и делом Вишњичке улице

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

27.06.2022.