Решење о одређивању обима и садржаја

Решење којим се носиоцу пројекта „SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор, одређује обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину допунског рударског пројекта откопавања површинског копа Северни Ревир у руднику бакра Мајданпек, Мајданпек

На основу чл. 14.  и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

06.06.2024.

Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину - доградња постојећих објеката фабрике за производњу полиуретанских сунђера

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

04.06.2024.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција објекта пећи П1 са анексом, изградња мостовских и рамовских конструкција и укопаних резервоара хидрантске воде, територија општине Параћин

На основу чл. 14. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

28.05.2024.

Решење о обиму и садржају студије о процени утицаја „Путеви“ – Ивањица: експлоатација кречњака коп Рашчићи

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

07.05.2024.

Решење којим се носиоцу пројекта ЈКП за изградњу и обаваљање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду  „Београдски метро и воз“  Београд

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

10.04.2024.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: изградња терминала за расуте терете нове луке у Београду

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

09.04.2024.

Решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничког грађевинског камена на површинском копу ''Тоњак'' код Сјенице

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

26.03.2024.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фазна доградња објекта припреме папирне масе, Умка, Београд – Чукарица

На основу чл. 14. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

07.03.2024.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница, фаза 3 – галванизација, у оквиру производног комплекса, Град Ваљево

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

29.02.2024.

Носиоц пројекта, ЈП „Путеви Србије“ - Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње брзе саобраћајнице IБ реда, од Крагујевца до везе са државним путем реда IA-A5 (E761) у Мрчајевцима

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

14.02.2024.