Решење о одређивању обима и садржаја

Носиоц пројекта, ЈП „Путеви Србије“ - Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње брзе саобраћајнице IБ реда, од Крагујевца до везе са државним путем реда IA-A5 (E761) у Мрчајевцима

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

14.02.2024.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградња терминала сумпорне киселине на кп.бр. 2300/1 КО Прахово, на територији општине Неготин, носиоца пројекта „Elixir Prahovo“ Прахово

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

25.01.2024.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита као карбонатне сировине на површинском копу „Вуковац” код Деспотовца

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

12.01.2024.

''Зорка - керамика'' д.o.o, из Београда - Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације глине из лежишта ''Дамњановића брдо'' и ''Латковац''

На основу чл. 14. став 4, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

10.01.2024.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода на КП бр. 6089, КO Краљево у Краљеву

На основу чл. 14. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

27.11.2023.

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња брзе саобраћајнице IБ реда: Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост)

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

03.11.2023.

„Инфраструктура железнице Србије“, Београд - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – реконструкција железничке пруге Београд (Центар) – Ресник – Пожега – Врбница – државна граница са Црном Гором

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

11.10.2023.

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња брзе саобраћајнице IБ реда: Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост)

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

29.09.2023.

„Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор - Решење којим се носиоцу пројекта одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта проширења површинског копа Велики Кривељ према севереозападу за капацитет 10,6 х 106 тона руде годишње

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

18.09.2023.

Hansgrohe d.o.o. - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о проц. утиц. на жив. сред. пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница, фаза 3 – галванизација, у оквиру производног комплекса, на кп број 18722 KО Ваљево, Град Ваљево

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

24.08.2023.