Решење о одређивање обима и садржаја

„BOSIL - METAL“ д.о.о. Босилеград - Решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину  пројекта експлоатације Pb, Zn и Cu руде из лежишта „Подвирови“ и „Поповица“ на подручју Караманице код Босилеграда

На основу чл. 14.  и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

14.01.2022.

Решење којим се носиоцу пројекта „PWW Депонија Два“ д.о.о. Лесковац, Булевар ослобођења 147, Лесковац, одређује обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 14. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне срдине даје следеће

15.11.2021.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта „Варница“ код Ражња

На основу чл. 14.став 4. и  члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  Министарство заштите животне средине даје следеће

25.10.2021.

„ЕНЕРГЕТИКА“д.о.о Решење којим се одређује обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција котларнице "Застава", на КП 7405/12 КО Крагујевац 1 и реконструкција дела вреловода од термоцентрале ТЦ-1 до термоцентрале ТЦ-2

На основу члана 14. став 4. и члана 29.

06.10.2021.

"RIO SAVA EXPLORATION" д.о.о., Београд - Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта подземне експлоатације лежишта литијума и бора "Јадар"

На основу чл. 14. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

28.08.2021.

Решење којим се одређује обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња брзе саобраћајнице државног пута IБ реда бр.26  деоница Шабац - Лозница

На основу члана 14. став 4. и члана 29.

27.08.2021.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта подземне експлоатације лежишта литијума и бора „Јадар“

На основу чл. 14. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

27.08.2021.

ЈП "Путеви Србије" - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – фазне изградње државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

05.08.2021.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за третман отпадних возила, на к.п. број 5297/2 КО Краљево, Град Краљево

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

02.08.2021.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 2x400 kV Бајина Башта – Обреновац

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

02.08.2021.