Решење о одређивању обима и садржаја

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња брзе саобраћајнице IБ реда: Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост)

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

29.09.2023.

„Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор - Решење којим се носиоцу пројекта одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта проширења површинског копа Велики Кривељ према севереозападу за капацитет 10,6 х 106 тона руде годишње

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

18.09.2023.

Hansgrohe d.o.o. - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о проц. утиц. на жив. сред. пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница, фаза 3 – галванизација, у оквиру производног комплекса, на кп број 18722 KО Ваљево, Град Ваљево

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

24.08.2023.

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта надвишења флотацијског јаловишта „РТХ“ КО Бор 2, на територији града Бора

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

03.07.2023.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објеката комплекса аутомобилске индустрије Minal – фаза II, на к.п. број 2780/47 КО Мајур, Град Шабац

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

03.07.2023.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта eксплоатације мермера као техничког грађевинског камена на површинском копу ''Отроци'' код Краљева

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

28.06.2023.

„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Београд - Решење којим се одређује обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта:Уградња секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 у ТЕ „Никола Тесла А“ на делу КП 1934/1КО Уровци

На основу члана 14. став 4. и члана 29.

13.06.2023.

''Беаз - Плус'' д.o.o, Аранђеловца - Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера, кречњака и доломита као карбонатне сировине и сировине за ТГК из лежишта ''Виногради''

На основу чл. 14. став 4, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

09.06.2023.

ЈП „Путеви Србије“Београд-Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије пројекта изградња моста преко реке Велике Мораве на траси будућег државног пута IIA, на територији општине Ћуприја

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

30.05.2023.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 2x400 kV ТС Бајина Башта – државна граница ЦГ и државна граница БиХ

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

25.05.2023.