Решења о обустављању поступка

„Метал - Хемико“ д.о.о., Ада – Огранак Шабац - Решење о обустављању поступка за одређивање обима и садржаја Студије процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Мини ливница са постројењем за складиштење и третман неопасног и опасног отпад

Носиоца пројекта: „Метал - Хемико“ д.о.о., Ада – Огранак Шабац - Решење о обустављању поступка за одређивање обима и садржаја Студије процене утицаја затеченог стања на ж

18.04.2024.

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ огранак Београд - Решење о обустављању  поступка за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња привремене базе постројења за изградњу Моравског коридора (Аутопут Е-761, Појате-Прељина)

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ огранак Београд, ул. Ресавска бр.

23.02.2024.

Носиоца пројекта:„Аеродроми Србије“д.о.о., Ниш-Решење о обустављању поступка за одлучивање о потреби  процене утицаја на животну средину пројекта: Хангар 1 - међународни путнички терминал аеродрома „Росуље“ у Крушевцу К.П. број 3177,КО Паруновац, Крушевац

Носиоца пројекта: „Аеродроми Србије“ д.о.о., Ниш - Решење о обустављању поступка за одлучивање о потреби  процене утицаја на животну средину пројекта: Хангар 1 - међунаро

15.01.2024.

Носиоца пројекта: „PUNAI SERBIA“ d.o.o., Краљево - Решење о обустављању поступка за одлучивање о потреби  процене утицаја на животну средину пројекта: Постројење за производњу ватросталних опека и маса, на к.п.бр.4669/1 КО Краљево

Носиоца пројекта: „PUNAI SERBIA“ d.o.o., Краљево - Решење о обустављању поступка за одлучивање о потреби  процене утицаја на животну средину пројекта: Постројење за произ

15.01.2024.

Решење о обустављању поступка давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта:Употреба неопасног отпада као алтернативних сировина у сировинској мешавини у постојећим постројењима у комплексу фабрике Моравацем д.о.о. у Поповцу

Носиоца пројекта: ''Moravacem“ d.o.o., Поповац - Параћин, - Решење о обустављању поступка давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Упо

22.11.2023.

Народне банке Србије, Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Београд - Решење о обустављању поступка за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Носиоца пројекта: Народне банке Србије, Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Београд - Решење о обустављању поступка за одлучивање о потреби процене ути

24.10.2023.

Брзмин д.о.о. Брзеће - Решење о обустављању поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта озакоњења објекта апартманског типа за смештај радника спратности П+0, КО Копаоник у границама Националног парка „Копаоник“ општина Рашка

Брзмин д.о.о.

12.10.2023.

Носиоца пројекта: „VIBAC BALCANI“ d.o.o., Кочино Село, Јагодина - Решење о обустављању поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Адаптација и пренамене просторије 17.1 за потребе пуњења акумулаторских батерија

Решење о обустављању поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Адаптација и пренамене просторије 17.1 за потребе пуњења акумулаторских ба

11.10.2023.

Носиоца пројекта: „ПРВИ ПАРТИЗАН“ а.д., Ужице - Решење о обустављању поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта : Доградња и реконструкција хале за производњу месинганих елемената Први Партизан Ужице - Крчагово

Решење о обустављању поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Доградња и реконструкција хале за производњу месинганих елемената Први Пар

22.09.2023.

Решење о обустављању поступак покренут на захтев носиоца пројекта предузећа ”Јаблановица” д.о.о.

Решење о обустављању поступак покренут на захтев носиоца пројекта предузећа ”Јаблановица” д.о.о., за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну сред

10.07.2023.