Архива вести

24.12.2015. · Потпуна отвореност Конкурса за уступање на коришћење рибарских подручја

24.12.2015. · Отворен нови погон за рециклажу

21.12.2015. · Прeдстaвљени рeзултaти кoнфeрeнциje o клими COP 21

21.12.2015. · Подршка међународних институција процесу приближавања Србије ЕУ за област заштите животне средине

16.12.2015. · Унапређење капацитета региона Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу

15.12.2015. · Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима у Републици Србији

12.12.2015. · Одржана регионална радионица о међусекторским питањима у ЕУ законодавству у области животне средине

11.12.2015. · Здравље у средишту климатских промена

08.12.2015. · 21. Конференција УН о промени климе – COP21

02.12.2015. · Представљен Трећи извештај о стању животне средине у Србији