Представљен Трећи извештај о стању животне средине у Србији

Представљен Трећи извештај о стању животне средине у Србији

image-2231a712c515febe79ba6279e98c8c4ee4404b66d6767651b0d84318fa81a60a-V„Трећи EPR садржи осам поглавља и обухвата оцену: правног и политичког оквира и њихове практичне имплементације, механизама усклађивања и спровођења, економских инструмената, трошкова заштите животне средине и улагања у озелењавање економије, монторинга животне средине, информисања и образовања и примене међународних споразума из области заштите животне средине. Посебна пажња посвећена је климатским променама, управљању водним ресурсима и управљању отпадом. Овај документ одражава напоре различитих страна од интереса да обезбеде бољи квалитет животне средине у Србији и ускладе га са захтевима EU у процесу приступања Републике Србије Европској унији“, рекал је данас државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић на презентацији Трећег стања животне средине.

Документ је припремила Економска комисија Уједињених нација за Европу (UNECE) у сарадњи са представницима националних институција. Први такав Преглед припремљен је 2002. године, а други је реализован током 2006/2007. године. Трећи EPR садржи осам поглавља и обухвата оцену: правног и политичког оквира и њихове практичне имплементације, механизама усклађивања и спровођења, економских инструмената, трошкова заштите животне средине и улагања у озелењавање економије, монторинга животне средине, информисања и образовања и примене међународних споразума из области заштите животне средине. Посебна пажња посвећена је климатским променама, управљању водним ресурсима и управљању отпадом.

Божовић је истакла да је унапређен систем извештавања о стању животне средине у складу са међународним обавезама, као и да је успоставањем ефикасног мониторинга стања животне средине Агенција за заштиту животне средине повећала проценат извештавања са 17% на 78% у периоду 2004-2012.

У краткорочном периоду (2016 – 2017) планира се доношење планских докумената за процену административних капацитета и инвестиционог и финансијског планирања неопходних за развој нове или побољшање постојеће инфраструктуре у складу са еколошким захтевима у сваком сектору.


Презентацију Гордане Петковић можете преузети овде.

Презентацију Антоине Нунес можете преузети овде.