Одржана регионална радионица о међусекторским питањима у ЕУ законодавству у области животне средине

Одржана регионална радионица о међусекторским питањима у ЕУ законодавству у области животне средине

12299396_974960299263697_6590680791122008390_nУ Љубљани, Словенија, одржан је Трећи Регионални тренинг о Међусекторским питањима у ЕУ законодавству у области животне средине (Training on Cross-sectoral Issues in the EU Environmental Acquis) Темис мреже (Themis Network), Секретаријата Регионалног центра за животну средину (REC), који је организован у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине и просторног планирања Словеније, уз допринос Савета за регионалну сарадњу. Састанку су присуствовали представници земаља из региона.

Циљ учешћа на трећем регионалном тренингу био је упознавања са везом између Темис тема и међусекторских питања, посебно са стратешком проценом утицаја, проценом утицаја на животну средину, оценом прихватљивости, приступу информација, учешћу јавности у доношењу одлука и директивом о одговорности за штету према животној средини. Обука је идентификовала препреке и потешкоће, у процесу приступања ЕУ, у транспозицији и имплементацији хоризонталног законодавства и представила студије случаја и конкретне примере из земаља чланица ЕУ на ове тему као и везу са осталим директивама и мултилатералних споразума ЕУ у области заштите животне средине. Представници Републике Србије били су из Одељења за заштиту природних ресурса и Одсека за процену утицаја Министарства пољопривреде и заштите животне средине као и представник из ЈП "Србијашуме" и Регионалног центра за животну средину (REC).

Themis Network је пројекат Регионалног центра за животну средину југоисточне Европе (REC) који финансира Аустријска агенција за развој (ADC), који за циљ има развој закона у области заштите животне средине, њихових усаглашавања са ЕУ легислативом, као и њихова примена и спровођење. Регионална сарадња између органа и организација који спроводе легислативу у области заштите животне средине успостављена је са циљем изградње административних капацитета у релевантним националним органима и побољшавања регионалног дијалога и сарадње у оквиру усаглашавања националних легислатива са легислативом ЕУ.