21. Конференција УН о промени климе – COP21

21. Конференција УН о промени климе – COP21

image-10506c5a67ffb66ba8f7636dd49b61d017575d429908570bb873c9265d51afeb-VДвадесет прва Конференција УН о промени климе (21st Conference od Parties – COP21) у Паризу почела је ‟Догађајем за лидереˮ на којем је учествовало преко 150 председника држава и влада, више председника држава и влада него било ком другом скупу у историји. У обраћањима током овог догађаја пружена је отворена политичка подршка постизању амбициозног и ефикасног договора у Паризу, који ће обезбедити будућност праћењу смањењем емсија гасова са ефектом стаклене баште до нивоа који ће ограничити даљи раст глобалне температуре на 20 С.

Конференција је настављена преговорима по посебним питањима од значаја за договор у Паризу, као што су смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште, адаптација, губици и штете, финансирање, развој и трансфер технологија, правна природа договора, начин спровођења и друга питања, али је напредак током прве недеље Конференције био, неочекивано, спор. У оквиру преговарачке групе која је требала да припреми финални предлог договора, до краја прве недеље Конференције није постигнут договор, по највећем броју питања. Доношење одлука по питањима смањења емисија, година у којима се смањење очекује, висине финасирања и јасно дефинисаних правила остаје предмет министарских преговора у другој недељи Конференције од 7. до 11. децембра.

На Конференцији учествује преко 190 званичних делегација, али и представника индустрија, научне и стручне јавности, медија и невладиних организација. Очеује се учешће преко 50.000 делегата, током две недеље Конференције. С обзиром на значај, на 21. Конференцији УН о промени климе учествује  и делегација Рeпублике Србије. У делегацији су представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Министарства рударства и енергетике.

У оквиру Конференције организован је низ пратећих догађаја. „Енергетска ефикасност представља један од највећих потенцијала за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште на нивоу градова и општина, али и националном нивоу уопште“, рекла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштиет животе средине Стана Божовић на пратећем догађају, који је организовао УН програм за животну средину (УНЕП), Одржива енергија за све (SE4ALL) и Глобални институт (WRI) и подсетила да је град Београд, један од градова, већ укључених у Глобалну иницијативу градова која се односи на јавно грејање, коју координира УНЕП. Навела је да ће ово партнерство граду Београду, а самим тим и Србији, омогућити проналажење и реализацију ефикасних и исплативих модела јавног система грејања и самим тим смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште.