Приручник за транспорт опасног отпада као опасне робе који је рађен у оквиру PLACIII пројекта са министарством саобраћаја