Архива саопштења

25.12.2013. · Нацрт закона о националним парковима

12.12.2013. · Kонкурс за уступање на коришћење дела рибарског подручја "Србија - запад"

05.12.2013. · Појачане контроле на свим риболовним водама на којима би експлоатација песка и шљунка могла да угрози рибљи фонд

21.10.2013. · Нацрт закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда

22.08.2013. · Потписани уговори о субвенционисању заштићених подручја

14.08.2013. · Помор рибе у реци Моравици

12.08.2013. · Нема помора рибе у реци Тиси

19.07.2013. · У сусрет следећој Министарској конференцији у Паризу

30.05.2013. · Обилазак постројења за коришћење биомасе у Врбасу

17.04.2013. · Отворена рибља стаза на хидроелектрани „Зворник“