Нацрт закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда

Нацрт закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања израдило је Нацрт закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.

Како би се свим заинтересованим субјектима и потенцијалним корисницицма пружила могућност увида и достављања предлога, примедби и сугестија на предложени Нацрт закона, са садржином истог се можете упознати путем линка.

Јавна расправа о предложеном Нацрту закона ће отпочети доношењем и усвајањем Програма јавне расправе и водиће се и на округлим столовима, чије ће време и место одржавања бити накнадно објављени.

Заинтересоване стране у процесу јавне расправе биће накнадно информисане о начинима комуникације, достављања примедби, предлога и сугестија.