Појачане контроле на свим риболовним водама на којима би експлоатација песка и шљунка могла да угрози рибљи фонд

Појачане контроле на свим риболовним водама на којима би експлоатација песка и шљунка могла да угрози рибљи фонд

Након учесталих примедби грађана на неконтролисану експлоатацију шљунка на водотоку Велике Мораве, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања спроводи ванредне инспекцијске контроле са циљем испитивања угрожености рибљег фонда због наведених активности.

Дана 4. децембра  2013. године извршена је инспекцијска контрола којом  је обухваћен део Рибарског подручја „Србија - Центар”, риболовна вода реке Велике Мораве у непосредној околини моста код насељеног места Рибаре, на регионалном путу Јагодина – Деспотовац. Утврђено је да се низводно од моста, на око 200 m са десне стране водотока, врши експлоатација шљунка из речног корита. У једној трећини ширине корита реке изграђени су путеви у виду насипа за кретање камиона којим се врши транспорт шљунка и песка. Кроз насип постоје прекиди, чиме је омогућен је проток воде и кретање риба, а у осталом делу реке (две трећине ширине корита) миграција риба је несметана. На овом делу водотока Велике Мораве нису проглашена рибља плодишта.

Из извештаја корисника рибарских подручја констатовано је да се експлоатација шљунка одвија дуж читавог тока Велике, Западне и Јужне Мораве. Иако ови радови тренутно не угрожавају рибљи фонд и не нарушавају слободну миграцију риба, постоји опасност да ће нарушавањем амбијеталних одлика и променама речног тока у будућности бити трајно угрожен екосистем наведених река.

Од надлежних представника из Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, добијена су уверавања да се интензивно контролишу наведене активности, у складу са прописима који их уређују.

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања ће појачати контроле на свим риболовним водама на којима би експлоатација песка и шљунка могла да угрози рибљи фонд. Одредбама Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда у рибљим плодиштима забрањено је вађење песка, шљунка, камења, пањева, као и предузимање свих радњи којима се, нарушавањем еколошких одлика риболовних вода, угрожава рибљи фонд.