Потписани уговори о субвенционисању заштићених подручја

Потписани уговори о субвенционисању заштићених подручја

У четвртак,  22. августа 2013. године, у просторијама Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, потписани су уговори о додели средстава за субвенционисање заштићених подручја у 2013. години, између Министарства и управљача.

Средства су опредељена за 15 корисника заштићених природних добара од националног интереса.

Програмима управљања, планирани су радови и активности на заштити, унапређењу и развоју заштићених подручја.

С обзиром да је реч о природним добрима  од националног интереса, обезбеђена средства субвенција биће значајна помоћ управљачима у циљу свеукупног унапређења стања заштићених подручја као и њихове промоције.

Представнике заштићених подручја поздравио је помоћник министра Слободан Ердељан, истичући значај израде пројеката у циљу квалитетнијег управљања и коришћења природних ресурса на датим локацијама. Истовремено,  Ердељан је изразио спремност Министарства за сарадњу на  вишем нивоу.

Државни  секретар Драгана Марковић скренула је пажњу на наменско трошење средстава, које  је у складу са правилима фискалне стратегије и финансијске дисциплине.

Данашњем потписивању је претходило закључење прве групе уговора, у мају 2013. године, за 16 корисника.