Обилазак постројења за коришћење биомасе у Врбасу

Обилазак постројења за коришћење биомасе у Врбасу

Др Срђан Белиj, државни секретар у Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања,  посетио је 29.05.2013. године биогас постројење „Миротин Енерго” д.о.о. у Врбасу. Састанак је одржан са циљем да се непосредно стекне увид  у коришћењe биомасе као обновљивог природног ресурса кроз концепт биогас технологије.

На састанку су поред представника министарства присуствовали и представници Покрајинског завода за зштиту природе и представници  предузећа ,,Миротин Групе” у оквиру којег послује и „Миротин Енерго”.

У разговору  је представљен  пословни модел компаније заснован  на затвореном циклусу  у пољопривредној  производњи где се сви ресурси, од земљишта до технологије максимално користе. Концпт биогас технологије ове компаније  је заокружен производни циклус коришћења биомасе , чиме се поред производње електричне  и топлотне енергије из обновљивих ресурса, на одрживи начин додатно управља отпадним токовима кроз њихову валоризацију као ђубриво  и доприноси очувању природних вредности вода и  земљишта. Током посете  представљене су  активности    српског удружења за биогас, чији су један од оснивачи управо  „Миротин Енерго”  и указано на  могућности даље сарадње на промоцији  коришћења биомасе као  ресурса кроз концепт  биогас технологије.