Отворена рибља стаза на хидроелектрани „Зворник“

Отворена рибља стаза на хидроелектрани „Зворник“

Представници Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, државни секретар, Др Срђан Белиј, и помоћник министра, Слободан Ердељан, посетили су у понедељак, 15. априла 2013. године, општину Мали Зворник и пустили у рад рибљу стазу на хидроелектрани "Зворник".

Током посете др Срђан Белиј је нагласио да рибља стаза, осим своје основне намене има и шири значај едукације локалног становништва и да изградња оваквих објеката не значи аутоматски и прекид живота рибљих популација већ да и велики привредни субјекти, као што је Електропривреда Србије, брину о заштити рибљег фонда. Рибља стаза успоставља поновну комуникацију између језера и низводног тока Дрине, пошто је изградњом бране прекинут миграторни пут појединих врста риба ради обављања мреста.

Стаза је дуга око 160 метара, каскадног је облика са четири одморишта, односно дубља базена, у којима се риба дуже задржава, док на преградама између каскада постоје отвори кроз које риба пролази. Сваке године, у априлу, рибља стаза се отвара како би се риба из доњег тока Дрине кретала у Зворничко језеро и мрестила. Важно је напоменути да је хидроелектрана "Зворник" је изграђена 1955. године, на 93. километру од ушћа Дрине у Саву, и да једина у Србији има изграђену рибљу стазу, која се редовно отвара од 2003. године.