Помор рибе у реци Моравици

Помор рибе у реци Моравици

У понедељак,  12. августа 2013. године,  директор С.П.Д.А. „Ecologic” д.о.о. из Чачка, корисник дела рибарског подручја „Србија-југозапад”, обавестио је републичког инспектора за одрживо коришћење рибљег фонда да је претходне вечери, 11.августа у  21 час, у рибљој стази на брани мини хидроелектране MX „Moравица” у Ивањици дошло до угинућа рибе.

Рибочуварска служба С.П.Д.А. „Ecologic” д.о.о. из Чачка је сакупила 3193 комада угинуле рибе следећих врста: кркуша, клен, поточна мрена и уклија.

Претпоставља се да је до угинућа рибе дошло због уласка воде из акумулације у рибљу стазу, што је узроковало миграцију риба узводно у стазу, након чега је проток воде нагло заустављен. Риба заостала у преградама рибље стазе је угинула услед гушења.

Спашавању живих јединки и сакупљању угинулих, осим  републичког инспектора за одрживо коришћење рибљег фонда, присуствовали су службеник МУП-а и надлежни инжeњер за енергетику ПД „Електросрбија” д.о.о. Краљево – ЕД Чачак – погон Ивањица.