Архива саопштења

28.12.2016. · Нацрт Tрећег националног извештаја о спровођењу Aрхуске конвенције

28.12.2016. · Информација о датуму полагања стручног испита за чувара заштићеног подручја за јануарски испитни рок 2017. године

19.12.2016. · Организован Тематски састанак о имплементацији Плана смањења потрошње HCFC супстанци (хлорофлуороугљоводоника) и Прегледа алтернатива за супстанце које оштећују озонски омотач

16.12.2016. · Састанак ради унапређења координације послова инспекцијског надзора поверених јединици локалне самоуправе

16.12.2016. · 1,6 милиона евра за апроксимацију животне средине

12.12.2016. · Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за јануарски испитни рок 2017. године

09.12.2016. · Састанак ради унапређења координације послова инспекцијског надзора  поверених јединици локалне самоуправе

09.12.2016. · Радни састанак Преговарачке групе 27

29.11.2016. · Успостављање система за примену оцене прихватљивости у Републици Србији

28.11.2016. · Донација ЕУ Министраству пољопривреде и заштите животне средине Примопредаја возила за потребе спровођења ЦИТЕС конвенције