Састанак ради унапређења координације послова инспекцијског надзора  поверених јединици локалне самоуправе

Састанак ради унапређења координације послова инспекцијског надзора  поверених јединици локалне самоуправе

dsc_0026Сектор инспекције за заштиту животне средине у сарадњи са Сталном конференцијом општина и градова, је у оквиру својих активности одржао трећи у низу састанака са јединицама локалне самоуправе у Граду Крушевцу за Расински, Топлички и Рашки управни округ округ.

Циљ ових састанака је упознавање Јединица локалне самоуправе о координацији поверених послова, успостављање система, ефикаснију комуникацију, кроз бољу сарадњу, обавештавање, размену података, пружање помоћи и уједначавање поступања инспектора према надзираним субјектима.  Учеснике овог састанка је поздравила заменик градоначелника Весна Лазаревић, а у име градске управе присуствовала је и заменик начелника Драгица Бојковић.

Састанак је отворио помоћник министра Жељко Пантелић и представио новоформирано Одељење за поверене послове у Сектору инспекције за заштиту животне средине. Истакао је да је циљ наведеног Одељења да пружи помоћ инспекторима јединица локалне самоуправ у спровођењу поверених послова, подизању нивоа и уједначавању рада инспекције за заштиту животне средине као и примени Закона о инспекцијском надзору.  Истакао је да је у 2017.години планирано да се одрже дводневни семинари на којима би се обавиле обуке инспектора јединица локалне самоуправе у применини закона из области заштите животне средине у делу поверених послова.

На овом састанку се анализирао начин сарадње, проблеми у вршењу поверених послова инспекцијског надзора од стране инспектора јединице локалне самоуправе, израда годишњих планова инспекцијског надзора и њихово достављање на мишљење надлежном министарству као и примена Закона о инспекцијском надзору.

Одржана је и презентација о примени прописа из области заштите од нејонизујућих зрачења, а свим присутним инспекторима јединица локалне самоуправе је дат Општи водич о примени прописа из области заштите од нејонизујућег зрачења.

На састанку је истакнуто да ће се кроз координацију поверених послова остваривати увид у рад инспекције јединица локалне самоуправе, указујући на неизвршавање поверених послова, пропусте и недостатке у раду, пружајући потребна објашњења, савете, информације и преносиће се искуства.

Исказана је велика заинтересованост инспектора јединица локалне самоуправе за обукама о примени прописа из области заштите животне средине